به امید فردایی بهتر

سلام به هم‌وطنان جسور و آزاده‌ی عزیز

برای ما که تا امروز با همه‌ی فشارها و سختی‌ها خواستیم که بمانیم و بسازیم، برای ما که سال‌های سال آرزوی داشتن روزهای آزاد، سرزمین آباد و آینده‌ای روشن برای تمام هم‌وطنان‌مان داشته‌ایم و تا حد توان‌مان برای رسیدن به این آرزو تلاش کرده‌ایم، درد از حد گذشته است.

نادیده گرفتن صدای مردم سرزمین‌مان، قطع کردن اینترنت و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض دادخواهانه‌ی هم‌وطنان‌مان که با شعار پیشروی «زن، زندگی، آزادی» برای بدیهی‌ترین حقوق انسانی مانند آزادی و برابری برخاسته‌اند، غیرقابل تحمل و نابخشودنی است.

ما اعضای تیم اسپکسا به‌عنوان چند نفر از بی‌شمار مردم آزادی‌خواه سرزمین ایران، ضمن ابراز هم‌دردی با خانواده‌های سوگوار و آسیب‌دیده، اعلام می‌کنیم که هم‌دل و هم‌صدا با مردم سرزمین‌مان هستیم و در کنار هم‌وطنان شجاع‌مان از #اعتصابات_سراسری حمایت می‌کنیم.

از تمام هم‌وطنان‌مان عزیزمان می‌خواهیم در این روزهای سخت که این درد مشترک ما را به یک سرنوشت مشترک پیوند داده است، امیدوارانه همراه هم باشیم.

تو بگو که همین فردا، چه به‌جز غم ما دارد؟
مگر حنجره‌مان تا کِی تب‌وتاب صدا دارد؟

به امید ایرانی آزاد و آباد ✌🏻
زن، زندگی، آزادی