یه نفر که سعی میکنه یجور دیگه مسائل رو ببینه، به شما هم بگه! همین.