شاید هنوز نه.

سلام بعد از گذاشتن نُه پست در صفحه ی ویرگول، به این نتیجه رسیدم که هنوز آماده ی نوشتن و نویسندگی نیستم!

مسیر من یک راه فرعی داشت که آن را به کُل فراموش کرده بودم و آن خواندنِ "کتاب" بود.

آن قَدَر "کتاب" می خوانم که چشمانم کور شود :) خیلی باید بخوانم، خیلی خیلی زیاد!

برمیگردم و با قدرت بیشتری ادامه خواهم داد.

از لطفِ تک تکِ عزیزان ممنونم، اصلا فکر نمی کردم این قدر اِنسان های پاک و دوست داشتنی پیدا کنم، این قدر صمیمی و این قدر با استعداد هر روز با متن های زیادی لبخند زدم، گریستم و به وَجد آمدم.

این هفته قطعا، یکی از شیرین ترین هفته های عُمرم بود.

1399/9/8 سید صدرا مبینی پور، 18 ساله از قم ( دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی 3> )

کتاب هایی که تا به حال خوانده ام.
کتاب هایی که تا به حال خوانده ام.

با عشق

پایان