الگوهای اصلی مدل‌های درآمدی

دسته‌بندی‌های متنوعی در زمینه مدل‌های درآمدیِ ارائه شده است. این دسته‌بندی‌ها می‌تواند در درک بهتر موضوع مدل‌های درآمدی و انتخاب یک مدل درآمدیِ مناسب، بسیار موثر واقع شده و شما را یاری کند. تیم مولفین این کتاب بعد از تحقیقات فراوان از بین انواع دسته‌بندی‌های موجود، دسته‌بندی زیر را ارائه داده است و امید است که با توجه به تجربه نویسندگان در حوزه راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای آنلاین و استارتاپ، درک موضوع برای خوانندگان مناسب و راحت باشد. هدفِ اصلی این کتاب، شفاف و ساده بودن الگوهای اصلی مدل‌های درآمدی است. دسته‌بندی و محتوای ارائه شده در این فصل می‌تواند یک راهنمای کاربردی جهت نوآوری در زمینه ارائه انواع مدل‌های درآمدی برای یک استارتاپ باشد.
در این طبقه بندی مدل‌های درآمدی به 5 دسته اصلی تقسیم می‌شوند که در جدول آورده شده اند و در ادامه به ارائه توضیحات و تشریح هر یک از این دسته‌ها در قالب مثال‌های بومی ‌می‌پردازیم.

نکته: لازم به ذکر است که در بسیاری از مثال‌های ارائه شده در این فصل ممکن است یک استارتاپ از چند مدل مختلف درآمدزایی (جریان‌های درآمدی متفاوت) استفاده کرده باشد. ما در تشریح هر یک از مدل‌های درآمدی، به جنبه‌هایی از درآمد زایی آن استارتاپ که مرتبط با آن مدل درآمدی است می‌پردازیم، به‌عبارتی ممکن است یک مثال در چند دسته‌بندی ارائه شود.

رایگان (Free)

 • درآمد صفر Free
 • کمک‌های مردمی Tip jar / Donation
 • مبادله پایاپای خدمت یا محصول (Barter or Swapping)
 • فریمیوم Freemium

روش مستقیم Direct Selling (نام دیگر این مدل در مقالات، Paid می‌باشد.)

 • هر چقدر دلت می‌خواهد بده (Pay what you want)
 • یکی بخر، یکی هدیه بده
 • فروش داده Data Sell
 • حق عضویت (Subscription Model)
 • کرایه (Lending/Renting/Leasing)
 • پرداخت به ازای هربار استفاده(Pay per use / Pay as you go)
 • قیمت‌گذاری پویا (Dynamic Pricing)
 • نرخ ثابت (Flat Rate)
 • حق امتیاز (Franchise)
 • صدور مجوز (Licensing)

شخص ثالث  (Third party)

 • تبلیغات (Advertising)
 • همکاری/ارجاع(Affiliate/Referral fees)

واسطه‌گری (Broker / Matchmaking)

 • پلتفرم ایجاد ارتباط (Commision)

ترکیبی (Mixed)

 • طعمه و شکار (Razor and blade model)

منبع