انواع مدل کسب‌و‌کار از دیدگاه الکساندر استروالدر

در کتاب خلق مدل کسب‌و‌کار نیز دسته‌بندی دیگری از انواع مدل‌های کسب‌و‌کار ارائه شده و از آن‌جایی‌ که این کتاب یکی از کتاب‌های ارزشمند در زمینه طراحی و تحلیل کسب‌و‌کار است، تصمیم گرفتیم در قالب مثال‌های بومی این دسته‌بندی را نیز ارائه دهیم. ما معتقدیم که دسته‌بندی ارائه شده توسط اَش موریا برای استارتاپ‌ها جامعیت بیشتری داشته و می‌توانیم جزییات مدل کسب‌و‌کار را در قالب مدل درآمدی (که در فصل آینده به‌طور مفصل به آن خواهیم پرداخت) تشریح کنیم. با این حال آشنایی با 5 مدل ارائه شده در کتاب خلق مدل کسب‌و‌کار که بیشتر برای شرکت‌های بزرگ کاربرد دارد خالی از لطف نبوده و می‌تواند ایده‌های زیادی را در برداشته باشد.

  1. کسب‌و‌کار تفکیکی (Un-Bundling Business Models)
  2. دنباله دار (Longtail)
  3. پلتفرم‌های چندوجهی (Multi Sided Platforms)
  4. رایگان به عنوان مدل کسب‌و‌کار (FREE as a Business Model)
  5. مدل‌های کسب‌و‌کار باز (Open Business Models)

لازم به ذکر است که در این کتاب، چهار مدل اول را به‌طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم، به دلیل اینکه شاید مدل کسب‌و‌کار باز برای استارتاپ ها خیلی کاربردی نباشد مطالعه این مدل را به‌عهده شما گذاشته ایم.
در ادامه با ذکر مثال‌های بومی به معرفی این مدل‌ها می پردازیم.