همه چيزمان را برده اند، خانه مان را برده اند، كليد را گذاشته اند براي ما، امّا


Steady این افراد را دنبال می‌کند:

داستان‌نویس، کپی‌رایتر و استراتژیست محتوا | نوشته‌های دیگرم در: Https://hmotahari.com/blog
نویسنده نیستم، اما سودای نویسنده شدن دارم.