حاکمیت با رشد منفی 9.5 درصدی اقتصاد چه خواهد کرد؟

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بالغ بر 9.5 درصد کوچک خواهد شد. این رقم طی سی سال گذشته بی سابقه بوده. در دوران جنگ تحمیلی و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، وضعیت تا حدی به وضعیت کنونی شباهت داشت که در مورد اول، قطعنامه 598، و در مورد دوم، برجام امضا شد. سوال اینجاست که اکنون، حاکمیت چه راه کاری برای برون رفت از وضعیت موجود دارد؟ راه های پیش رو ...