سقوط 10 پله ای ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد در بررسی میزان رقابت پذیری 141 کشور جهان، ایران را در رتبه نود و نهم قرار می دهد که در مقایسه با سال قبل نه تنها 10 رتبه تنزل یافته که بیشترین کاهش رقابت پذیری را در میان کشورهای منطقه داشته است. در رتبه بندی امسال، ایران با 53 امتیاز از کشورهائی مانند تاجیکستان، بنگلادش، بولیوی و پاکستان بالاتر، و از کشورهائی چون مصر، اکوادور و اوکراین پائین تر است.

مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش با 12 رکن و بیش از 100 موضوع جداگانه در جدول بندی این شاخص ها، اوضاع اقتصادی هر کشور را بررسی کرده است. بر اساس گزارش امسال رقابت پذیری، متوسط رشد اقتصادی 10 سال اخیر ایران، 1.3 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد، و ضریب جینی ایران، 0.4 برآورد شده است...