طرح شفافیت آراء نهادهای تقنینی

قرار است شورای نگهبان طرح شفافیت نهادهای تقنینی را بررسی کند ولی احتمالا مجلس خبرگان از این قانون مستثنی خواهد شد. در ضمن آراء و مذاکرات شورای نگهبان هم باید شفاف باشد ولی اعضای این شوراء هیچگاه زیر بار این شفافیت نرفته اند و معلوم نیست هر یک از اعضاء چه مواضعی در خصوص مسائل کلان کشور و بحث نظارت استصوابی دارند. ولی به هر حال، شفافیت آراء نمایندگان مجلس می تواند به مسئولیت پذیری نسبی نمایندگان ملت بیانجامد.