امان از این شادی‌های آزاردهنده

ظاهراً شکی نیست که شادی مردم آزاردهنده است و مشکلاتی به بار می‌آورد.

نمی‌توان دست روی دست گذاشت و کاری نکرد.


وقتی رئیس نباشیم و زور نداشته باشیم، می‌توانیم

 • به عکس‌هایی که مردم از برف‌بازی‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند گیر بدهیم و مسخره کنیم؛
 • به شادی‌هایی که مردم به زور از خودشان اختراع می‌کنند و با آن‌ها خوش هستند گیر بدهیم و مسخره کنیم؛
 • شبکه‌های اجتماعی مردم را رصد کنیم و ببینیم چه کار می‌کنند که شاد می‌شوند و همان کار را مسخره کنیم؛
 • شادها را در جمع با نیش و کنایه ضایع کنیم که از دماغشان دربیاید؛
 • کاری کنیم یا چیزی بگوییم که یاد غم و غصه‌هایشان بیافتند و دوباره شاد نباشند.


وقتی رئیس باشیم و زور داشته باشیم، می‌توانیم

 • قانونی بسازیم که خیلی‌ها نتوانند به کنسرت موسیقی مورد علاقه‌شان بروند و شاد شوند؛
 • قانونی بسازیم که نصف مردم نتوانند به تماشای مسابقه‌های ورزشی بروند و شاد شوند؛
 • قانونی بسازیم که زوج‌ها نتوانند با هم به تفریحات آبی بروند و شاد شوند؛
 • قانونی بسازیم که مردم نتوانند مثل آدم عروسی‌هایشان را جشن بگیرند و با خانواده‌هایشان کمی شاد باشند؛
 • قانونی بسازیم که میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه را محدود کنیم که به این راحتی‌ها کسی شاد نشود؛
 • با اجرای موسیقی خیابانی به بهانهٔ سروصدا و سد معبر مقابله کنیم اما به وانت‌های دوره‌گرد و صافکاری‌هایی که پیاده‌رو را به کثافت می‌کشند کاری نداشته باشیم؛
 • ترتیبی بدهیم که رسانه‌هایمان چیزهای شاد پخش نکنند و اگر هم می‌کنند لابه‌لایش کمی حرصشان بدهیم؛
 • مراقب باشیم که اگر آهنگ یا کلیپ شادی به صورت خودجوش ساخته شد عواملش را مجازات کنیم؛
 • مراقب باشیم که اگر کودکان و نوجوانان به پارکی رفتند و آب‌بازی کردند و شاد شدند حسابشان را برسیم؛
 • نهادهایی بسازیم که به صورت فعالانه شادکننده‌های جدید را گزارش کند تا فوراً فکری به حالشان کنیم؛
 • با آداب و رسومی قدیمی که مردم را شاد و خوشحال می‌کند مقابله کنیم؛
 • هزینهٔ شادی‌های دور از قلمرو خود را تا می‌توانیم زیاد کنیم، که کسی زیرابی نرود؛
 • اگر هم می‌بینیم که بعضی‌ها باز از دستمان فرار می‌کنند تا کمی شاد باشند و زورمان نمی‌رسد، به آن‌ها بگوییم که باید این عادت را ترک کنند.این حرف‌ها را گفتیم

ولی آخر چرا شادی‌های مردم این قدر آزاردهنده‌اند؟


به خدا اگر بدانم!