معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها نوشته نویسنده آمریکاریی «مارک منسن» در سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا چاپ گردید. این کتاب راهنمایی است برای رهایی از نگرانی‌های پوچ و بیخود روزمره جهان کنونی که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از انسان‌ها شده‌است. کتاب یادشده تا ژانویه ۲۰۱۹ بیش از ۳ میلیون نسخه فروش داشته‌است و در رده کتاب‌های پرفروش قرارگرفته است.
این کتاب رتبه نخست را در کتاب‌های پرفروش نشریه نیویورک تایمز داشته و در یک سال بیش از سه میلیون نسخه آن به فروش رسیده و به بیش از بیست و پنج زبان دنیا ترجمه شده‌است

عکس کتاب انتشارات میلکان
عکس کتاب انتشارات میلکان

کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها طبق یک سیر جذاب و مخلوط با خاطرات یا داستان های تاریخی سعی می‌کند به خواننده کمک کند با تغییر دغدغه هایش کیفیت زندگی اش را بهبود ببخشد.

نوشته پشت کتاب
نوشته پشت کتاب

این تغییر دو نوع زمینه سازی نیاز دارد. پس دو امر مهم مد نظر نویسنده است. اول پذیرش وضعیت موجود خود که معمولا ناخوشایند است. او می‌گوید از پذیرفتن حال بد خود و وجود مشکلات اجتناب نکنید. اگر شکست خورده اید بپذیرید. اگر نمی‌دانید بپذیرید. اگر ضع ف دارید بپذیرید. این ها مشکلا شما هستند که خوشحالی شما در گرو حل آنهاست.

در فاز دوم به دنبال این است که بگوید دغدغه های زیادی برای ما وجود دارد که برپایه حقایق نیست.مثلا استثنایی بودن یک دغدغه برای اکثریت است در حالی که حقیقتا غیر ممکن است همه استثنایی شوند چرا که آنگاه دیگر استثنایی نخواهند بود. یا مثلا لذت جنسی برای بعضی نقش تعیین کننده ای دارد اما او می‌گوید از یک زناکار حرفه بپرسید که پس از این همه تجربه، چه حسی دارد و چه برایش مانده. در فصل دوم در همین راستا احساس راحت بودن و دوری از رنج را حسابی مورد سرزنش قرار می‌دهد و درباره ارزش رنج کشیدن حرف می‌زند.

رنجی که می‌خواهید بر‌دوش بکشید چیست. این سوال سختی است که اهمیت دارد. سوالی است که در واقع شما را به جایی خواهد رساند.

او کلید ارتقای کیفیت زندگی شخصی را تغییر ارزش ها می‌داند. تا فصل چهارم برای این مطلب زمینه چینی می‌کند او قبل از پرداختن به مبحث ارزش ها ، سعی در رفع موانعی دارد که خواننده را گریزان از پذیرش مشکلاتش می‌کند. مانع اهمیت به سرخوشی ، مانع حق به‌جانبی ، مانع راحت طلبی و فرار از رنج ، مانع کمبود خود آگاهی. البته این موانع به یکدیگر مرتبط هست.


پس از این در پنج فصل ، پنج ارزش که به نظر خودش بسیار مهم و تعیین کننده هستند را در میان داستان های جذابش مطرح می‌کند. و در آخرین فصل در آخر کتاب در چند صفحه به همه حرف های قبلی تکیه می‌کند تا تمام مطالب دوباره برای خواننده تداعی شود. و این وقتی است که دارد مواجهه اش باحقیقتی گریز آور به نام مرگ را معرفی می‌کند.


این کتاب در فصول زیر بیان شده است

  1. سعی نکنید.
  2. خوشبختی یک مشکل است.
  3. شما خاص نیستید.
  4. ارزش رنج.
  5. شما همیشه در حال انتخاب هستید.
  6. در مورد همه چیز اشتباه می‌کنید (اما من هم همین‌طور).
  7. شکست راه پیش رو است.
  8. اهمیت نه گفتن.
  9. و سپس شما میمیرید.

در پست بعدی خلاصه چهار فصل اول را مشاهده خواهید کرد.