تعریف توابع به صورت Arrow

خوب یادداشت قبلی درباره let , const بود .

همانطور که گفتم برای نوشتن کد هام دارم از jsbin استفاده می کنم.

خوب قبلا در es5 ما توابع رو به صورت زیر تعریف می کردیم:

function myfunc() {

console.log('hello world');

}

myfunc();


ولی در es6 می تونیم به صورت زیر تعریف کنیم:

var firstfunc = () => {

console.log('alaki')

}

فراخونیش هم همون شکلیه که بوده :)

firstfunc ();

خوب یه مثال به es5

function sum(a,b) {

var all = a + b;

return all;

}

var something = sum(5,6);

console.log(something);

حالا با es6


var sum = (a,b) => {

var all = a + b;

return all;

}

console.log(sum(5,5));فرض کنید تابع داریم :

var sum = (a,b) => {

var all = a + b;

return all;

}

console.log(sum(5,5));

تو es6 به ورودی ها می شه مقدار دیفالت داد

var sum = (a,b=5) => {

var all = a + b;

return all;

}

console.log(sum(5,5));

و باز هم همون نتیجه رو می تونید ببیند...

مطمنان با babeljs آشنا هستید

اگه همین تیکه کد رو تبدیل به es5 کنیم به این شکل می شه

"use strict";


var sum = function sum(a) {

var b = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : 5;

var all = a + b;

return all;

};


console.log(sum(5));

درواقع کوتاه تر شده کد نویسی مون.من عاشق جاوا اسکریپتم و دارم تازه یاد می گیرم و در حال یادگیری یه سری یادداشت ها ور می دارم که بعد اگه نیاز شد دوباره مرورشون کنم. دوره آموزشی جاوااسکریپت ES6 که دارم می بینم.