حلقه for of


خوب for of توی es6 اضافه شده و تقریبا با خود if تفاوت چندانی ندارد:

let array = ["taha",18,"dev"];

شمارنده رو تعریف کردیم

let i;


for (i of array){

console.log(i)

}من عاشق جاوا اسکریپتم و دارم بیشتر یاد می گیرم و در حال یادگیری یه سری یادداشت ها ور می دارم که بعد اگه نیاز شد دوباره مرورشون کنم. دوره آموزشی جاوااسکریپت ES6 که دارم می بینم.