چی شد با این همه استارت آپ روبه رو شدیم ؟


 استارت آپ ها  توسط افراد کارآفرین، در حوزه هاى مختلف کسب و کار ، جهت ارائه خدمات یا محصولى جدید، بر پایه فناوری های تازه براى رفع نیازها افراد جامعه راه اندازى مى شوند. 

یکى از ویژگى هاى این نوع کسب و کار رشد سریع آن میباشد ، که همچنین داراى پتانسیل بالایی برای رشد در آینده مى باشد، اما  سرمایه گذارى و راه اندازى استارت آپ ها داراى ریسک بالایى است.

معمولاً براى  راه اندازى استارت آپ ها به سرمایه و نیروى کار کمترى نسبت به کسب و کارهاى دیگر نیاز است و همچنین  نکته قابل توجه در استارت آپ این است ، که براى گسترش این کسب و کار به سرمایه ى اندکى نیاز است و  این ویژگى را دارد که بدون هزینه های اضافی رشد بسیار سریع و چشمگیری داشته باشد.

عواملى وجود دارند ، که همیشه  باعث تهدید و ریسک شکست در این نوع کسب و کارها  می شوند. با توجه به درآمد محدود یا هزینه های بالا اکثر این کسب و کار در مقیاس کوچک در مدت زمانه طولانى بدون در نظر گرفتن هزینه هاى اضافی و بدون جذب سرمایه گذارا دوام  نمى آورند و همچنین  امکان دارد در آینده دیگر طرفدار نداشته باشد. 


دوران درخشان بازار استارت آپ در جهان:

در اواخر دهه ١٩٩٠میلادى (١٩٩٥ تا ٢٠٠٠)  در سراسر جهان راه اندازى استارت آپ بسیار شایع شد. این نوع تجارت در آن دوره  تازه ظهور کرده بود و  به همین دلیل سرمایه گذاران  براى سرمایه گذارى و راه اندازى این نوع کسب و کار تمایل فراوانى داشتند و همچنین محبوبیت بسیار زیادى  داشت. در نتیجه  جذب سرمایه گذار و راه اندازه ى این نوع کسب و کار بسیار سهل و آسان  بود. 

که سبب به وجود آمدن پدیده اقتصادی حباب دات کام ، (که با نام حباب اینترنت، حباب تکنولوژی و یا حباب فناوری اطلاعات هم شناخته میشود) گردید.  

از نقطه نظر اقتصادی حباب به پدیده ای اشاره دارد ،  که به دلیل برخى هیجانات حواشى و تقاضای بسیار بالا از طرف سرمایه‌گذاران، باعث می‌شود ارزش سهام  به سطحی فراتر از ارزش واقعی آن برسد.

منبع : استارت آپ چیست ؟