بریم به روزهای ناب

بریم به روزهای ناب .. با روش ناب و کارافرینی ناب

این اولین نوشته است توی ویرگول کلمه ترسناک دوران ابتدایی ولی تونستم یاد بگیرمش و پشت سر بذارم

امیدوارم کارافرینی ناب هم که بهانه نوشتن اولین پستم در ویرگول شد رو بمثل ویرگول به راحتی اب خوردن یاد بگیرم و روزی و روزگاری ازش به خوشی یاد بشم

کاش که اونقدری یاد بگیرم که توی سلول هام جاری بشه و مثل نوشتن ناخوداگاه ویرگول ناخوداگاه در زندگی و کسب و کار و دنیا این ناب بودن رو گسترش بدم.