راهنمای سفر گروهی

خاطره انگیزترین و البته ایمن ترین سفرها، سفرهای گروهی هستند. بی شک اعضای خانواده یا گروه دوستان بهترین همسفران هستند.
در سفرهای گروهی هزینه های سفر نیز کاهش می یابد، مسئولیت پذیری افراد بیشتر می شود و همبستگی بین گروه استحکام می یابد. زمان بندی برنامه بهتر صورت می پذیرد و خستگی سفر کمتر صورت می پذیرد.

سفر گروهی سفری فرهنگی است که الزامات خود را دارد:
حساس بودن و مراقبت از وسایل همسفران، احساس یک رنگی با دیگران، نپراختن به مسایل شخصی و کنجکاوی نکردن در امور شخص سایرین، کمک کردن در صورت دارابودن توان کمک رسانی به راهنما یا سایر همسفران، نداشتن حس ماجراجویی در سفرهای غیر ماجراجویانه، رعایت محدودیت های قانونی در مقصد، دوری کردن از تک روی و به خطر انداختن سلامت همسفران به نحوی که ممکن است سلامت سایرین به خطر بیافتد. اجتناب از بیان مطالب نابجا و رعایت فضای عمومی اخلاقی در سفر، احترام به سایرین و خوش اخلاقی در طول سفر با سایر همسفران و … نمونه هایی هستند که باید مسافران سفرهای گروهی به آنها اهتمام ورزند و سعی کنند در موفقیت سفر نقش سازنده ای داشته باشند.

زمان و مکان سفرهایتان را توزیع کنید
سفر یک رفتار شایسته اجتماعی و همگانی است. منتظر نمانید با پس انداز فراوان به سفرهای گرانقیمت بروید. با بودجه متوسط هم می توانید سفر خوشی را تجربه نمایید. سفر کردن حقی همگانی است.
سفرهای خود را توزیع کنید. سعی نکنید فقط در ایام نوروز یا تابستان به مسافرت بروید، بلکه در سایر فصول، به ویژه در فصل زیبای پاییز و زمستان هم مسافرت های کوتاهی برای خود تدارک ببینید. سفرها نباید مقطعی و محدود به ایام نوروز و تابستان باشند.
همچنین در مسافرت های خود، فقط به زادگاه پدری خود یا فقط به شهرت های توریستی سفر نکنید. مطمئن باشید مکان های بسیار زیادی هم در سرزمین عزیزمان وجود دارند که با تنوع جاذبه های خود منتظر شما هستند.

تاhttp://taleshgard.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C/