مسافران؛ناظرین اصلی خدمات سفر

شما در طول سفر خود ممکن است از خدمات واحدهای پذیرایی یا اقامتی یا خدماتی استفاده نمایید. بهتر است بدانید هر یک از واحدهای یادشده که دارای مجوز باشند، تحت نظارت اتحادیه و صنوف خود قرار دارند. علاوه بر آن، در ایام پر سفر مانند نوروز یا فصل تابستان ستادهای نظارتی دیگری در <ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر> مستقر در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همینطور مراکز استان ها بر عملکرد آنها نظارت دارند.

هر مسافری می تواند نقش یک ناظر فعال را ایفا نماید و مسئولانه عمل کند. عمل مسئولانه یعنی، اطلاع دادن به موقع به مرجع مرتبط با ارایه مستندات.

پس بهتر است نظر خود در خصوص نحوه خدمات آنان را به مراکز یاد شده انعکاس دهید.

لطفا مشاهدات خود را در سفر به تالش از طریق راه های زیر در جریان بگذارید.

شماره پشتیبانی تالش گرد: 09102016342

ایمیل پشتیبانی تالش گرد: [email protected]