گزارش فعالیت تالش گرد در سال ۱۳۹۷

آفرین به ویرگول
آفرین به ویرگول

یک حرکت باحال کرده @virgool بیا ببین
ویدیو ساخته از یَک سال فعالیت تالش گرد

https://virgool.io/@taleshgard/share/annual-report-97/9316

باریکلا به تیم خوبشون واقعا دست مریزاد. قول میدم تو سال 98 بیشتر فعالیت کنم.