ویرگول عزیز، سال نو خودمان باشیم

ویرگول عزیز، سال نو خودمان باشیم
ویرگولسال نو پر است از وعده‌هایی که به خودمان می‌دهیم. امسال این باشیم...