چگونه لینک یوتیوب را در استوری اینستاگرام بگذاریم

https://chichist.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/

1. اگر می خواهید پیوند YouTube را در استوری اینستاگرام خود به اشتراک بگذارید، ابتدا باید برنامه YouTube را باز کنید و ویدیویی را که می خواهید به اشتراک بگذارید را پیدا کنید.


2. پس از یافتن ویدیو، روی دکمه اشتراک گذاری ضربه بزنید و سپس گزینه «اینستاگرام» را انتخاب کنید.


3. با این کار برنامه اینستاگرام شما با ویدیوی آماده برای اشتراک گذاری در استوری شما باز می شود. فقط هر متن یا عناصر دیگری را که می خواهید اضافه کنید و سپس آن را به استوری خود ارسال کنید!


4. به خاطر داشته باشید که تنها ویدیوهای یوتیوب که کمتر از 60 ثانیه هستند را می توان در استوری های اینستاگرام به اشتراک گذاشت.


5. اگر بخواهید ویدیوی طولانی تری را به اشتراک بگذارید، یک پیام خطایی از اینستاگرام دریافت خواهید کرد.