معرفی کتاب بازیکن تیمی ایدئال

پاتریک لنچونی در #کتاب بازیکن تیمی ایدئال، داستان یک مدیر را روایت می‌کند که به صنعت جدیدی وارد می‌شود تا عنوان مدیر عاملی را به جای عموی بازنشسته‌اش بگیرد.

او به سرعت تلاش می‌کند افراد جدیدی برای تیم استخدام کند و در جستجوی فرمول موفقیت تیمی است.

کتاب قبلی پاتریک لنچونی که «پنج دشمن کار تیمی» نام داشت، بخشی از فرمول موفقیت تیمی را توضیح داده است اما این کتاب جدید، ویژگی‌های فردی لازم برای افرادی که می‌توانند در یک تیم به خوبی کار کنند را کشف می‌کند.


این ویژگی‌ها که باید هر سه همزمان در یک فرد باشند عبارتند از:

  • فروتنی Humility
  • ولع Hunger
  • هوشمندی Smart


فروتنی

بازیکنان تیمی برتر فاقد خودخواهی بیش از حد یا دغدغه‌ی مقام هستند.

آنها به سرعت به سهم و کمک دیگران اشاره می کنند و عجله ای در جلب توجه برای خودشان ندارند.

آنها اعتبار انجام دادن کارها را با بقیه سهیم می شوند، به تیم بیشتر از خودشان اهمیت می دهند و موفقیت را به صورت جمعی تعریف می کنند نه فردی.

به نظر لنچونی، فروتنی بزرگترین خصلت برای بازیکن تیمی است که اصلا نباید از آن صرف نظر کرد.

ولع

انسان های پرولع همیشه به دنبال چیزهای بیشتری‌اند: کارهای بیشتری که انجام دهند، چیزهای بیشتری که بیاموزند، مسئولیت بیشتری که به عهده بگیرند.

تقریبا هیچ وقت مدیر مجبور نمی شود افراد پر ولع را به کار بیشتر وادارد، چون آنها خود انگیخته و کوشا هستند.

آنها دائما به گام بعدی و فرصت بعدی فکر می‌کنند و از این فکر که کسی آنها را از زیرکاردررو تصور کند متنفرند.


هوشمندی

در زمینۀ تیمی، منظور از هوشمندی، رفتار معقول شخص با افراد دیگر است. یعنی توانایی رفتار پسندیده و هوشیاری در روابط بین فردی.

افراد هوشمند معمولا می‌دانند که در موقعیت گروهی چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد، و اینکه چگونه به موثرترین شیوه با دیگران تعامل کنند.

آنها سوالات خوبی می‌کنند، به حرف دیگران گوش می‌دهند و در گفت‌وگوها توجه کامل خود را حفظ می‌کنند.

افراد هوشمند در مواجهه با ظرافت‌های سازوکارهای گروهی و تاثیر سخنان و کنش هایشان از قدرت قضاوت و شم خوبی برخوردارند.

در نتیجه، آنها بدون اینکه بدانند واکنش‌های احتمالی همکارانشان چیست چیزی نمی‌گویند و کاری نمی‌کنند – یا نمی‌توانند چیزی بگویند و کاری بکنند.

(به نظر من «هوشمندی» این کتاب خیلی شبیه #هوشهیجانی یا #EQ است اما نویسنده کتاب، آن را ساده‌تر می‌داند.)

--------

نویسنده: پاتریک لنچونی

مترجم: رضا رایان راد

ناشر: آریانا قلم

#کتابخوانی #کتاب #مدیریت #موفقیت #تیم #استخدام