بدترین پادشاهان در طول تاریخ ایل ممسنی «نادرشاه افشارمقدمه:
نادرشاه افشار از مقتدرترین پادشاهان ایران بود که بعد از سالها توانست اتحاد و یکپارچگی را بر کشور حکمفرما کند! اما برخلاف جهانگشایی نادر و همچنین اقتدار او در جلوگیری از دست درازی بیگانگان به ایران، در کشور شرایط خوبی برقرار نبود و به واسطه مالیات های سنگینی که نادرشاه از مردم میگرفت گه گاه شورش هایی در نقاط مختلف ایران به پا میشد که با سرکوب شدید از طرف او همراه بود. یکی از این نقاط منطقه ممسنی بود که نادرشاه به شدیدترین شکل ممکن آنها را سرکوب کرد!


#استاد غیاث آبادی می نویسد:
«تا زمانی که کشورها به تجاوزگران خود می‌نازند و به مرزهای گسترده‌ای که محصول حمله و ویرانگری و قتل‌عام بوده است، افتخار می‌کنند، بشریت رنگ صلح و همزیستی و آرامش نخواهد دید»

#نادر به سبب شکست افغان ها و سپس فتح هندوستان چنان غرق در غرور گشت که حس قدرت طلبی وادارش کرد که چشم از حدقۀ پسرش در آورد و به گفتۀ نویسنده کتاب "پایان تاریخ" در کنار ناپلئون، چنگیز و آتیلا، نادر نیز جزو هیولاهای تاریخ بود!

#کارستن نیبور شرق شناس آلمانی که چند سال پس از مرگ نادر به ایران آمده در یکی از سفرنامه های خود از شیراز به بوشهر نمونه ای از ظلم و بیداد نادر بر مردم ایران را این چنین بیان کرده است:
« خیلی غم انگیز بود، که 18 سال پس از مرگ نادرشاه، هنوز با افراد یک چشم زیادی برخورد می کردیم، که یکی از چشم هایشان را به خاطر غضب ظالم نامبرده از دست داده بودند.... خیلی از آنها با از دست دادن چشم هایشان کشورشان را ترک کرده بودند»

#لشکرکشی‌های متعدد و طولانی مدت نادر در آسیای غربی و جنوبی و حتی سرزمین‌های قفقاز و ماوراءالنهر خزر، گرفتن مالیات های سنگین از مردم برای تامین این هزینه ها، مردم ایران و همسایگان را سخت به محنت افکند و مشکلات جدی اقتصادی برای ایران به وجود آورد.این مشکلات در شکل شورش‌ها و نا آرامی‌هایی در سراسر ایران بروز کرد.

محمد کاظم مروی در کتاب خود در مورد شورش کردها علیه نادر چنین می نویسد: کردها جز شورش چاره‌ای نداشتند زیرا قادر نبودند مالیات‌های گزافی را که بر آن‌ها وضع شده بود بپردازند!
#یکی از نقاطی که در آن شورش صورت گرفت منطقه ممسنی بود که نادر در آن جنایت بسیار انجام داد به نحوی که کارستن نیبور آلمانی به آن نیز اشاره کرده است!! در آن زمان محمد خان بلوچ که حاکم منطقه ممسنی و کهگیلویه بود به همراه ممسنی ها علم طغیان برافراشت، نادر به محض شنیدن خبر با سپاهی اندوه به ممسنی لشکر کشید و در منطقه منگودرز و پوزه سورنا میان دو سپاه جنگی سخت صورت گرفت و در نهایت به شکست سپاه ممسنی ها منجر شد! بعد ازین اتفاق نادر مدتها در فهلیان اقامت گزید و به کشتن و کور کردن افراد شرکت کننده در جنگ پرداخت و در نهایت راضی به آن نشد و ده هزار نفر از ایل ممسنی را به مناطق شمالی کشور کوچ داد#جمعیتی قابل توجه به نسبت آن زمان جمعیت ایران#کسانی که دیگر هیچ گاه به موطن اصلی خود بازنگشتن#
#رفتار نادر در مقابل مخالفان ایرانی خود چنان بی رحمانه بود که حتی پادشاهان خونخواری چون چنگیزخان مغول هم با قوم خود چنین کاری انجام نداده بود#

نتیجه گیری:
اگرچه نادرشاه افشار از مقتدرترین پادشاهان ایران بود اما هیچ گاه نمی توان از او به عنوان پادشاهی محبوب در میان مردم آن زمان یاد کرد!! کسی که چنان مخالفان خود را سرکوب و مقطوع النسل میکرد که هیچ کدام از پادشاهان تاریخ با قوم خود چنین رفتاری نمی کردند!!