فلش کارت و ابزارهای تکرار و مرور لغات را دست‌کم نگیرید

اصول یادگیری سریع زبان انگلیسی
اصول یادگیری سریع زبان انگلیسی

فلش کارت‌ها مؤثرترین روش برای یادگیری لغات و واژگان جدید زبان انگلیسی هستند؛ اما؟ صبر کنید موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ این اصل یک تبصره مهم دارد. جمله خودم را این‌طور اصلاح می‌کنم. فلش کارت‌ها مؤثرترین روش برای یادگیری لغات و واژگان جدید زبان انگلیسی هستند، اگر و تنها اگر بر اساس روش «تکرار با فواصل مشخص» طراحی و چینش محتوایی شده باشند. «تکرار با فواصل مشخص» ساختار و حلقه‌های تکرار با فواصل زمانی تعیین‌شده بر اساس طول حافظه کوتاه‌مدت انسان و نحوه انتقال مفاهیم از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت هستند که در روش‌های معروف آموزش مکالمه انگلیسی مثل روش پیمزلور و یا روش آموزش زبان نصرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این روش یادگیری لغات و ترتیب و تکرار آن‌ها اولویت‌بندی می‌شود و با فواصل تکرار مشخص چینش می‌شود که در یادگیری واژگان در کمترین زمان ممکن بسیار مؤثر است. به‌این‌ترتیب می‌توانید موضوعات و واژگانی را که نمی‌دانید را بدون صرف زمان زیاد مطالعه کنید و یاد بگیرید با اطمینان از اینکه وقت و انرژی که می‌گذارید بهینه‌شده است.

بنابراین به خاطر داشته باشید که تکرار و مرور یکی از ستون‌های یادگیری زبان انگلیسی است؛ اما نه تکرار صِرف و خشک بلکه تکرار با فواصل زمانی مشخص!!

مقاله کامل اصول یادگیری سریع زبان انگلیسی را در وبسایت آموزش زبان لنگویش بخوانید.