استارتاپ Umitron از فناوری‌های اینترنت اشیا و یادگیری ماشین برای تغذیه‌ی ماهی‌ها استفاده می‌کند ...

استارتاپ Umitron راه‌کارهایی هوشمند را برای بهینه‌سازی فرآیندهای غذارسانی برای کشاورزان توسعه می‌دهد. نتیجه‌ی این راهکارها، صرفه‌جویی و کاهش در سه شاخص است: هزینه‌ها، پسماند و آسیب‌های زیست‌محیطی.

فناوریِ کلیدیِ به‌کارگرفته‌شده در این استارتاپ عبارت است از ابزارهای مجهز به اینترنت اشیا و قابل تغذیه از نور خورشید به نام UmiGarden. این ابزارها در بستر زمین‌های کشاورزی و نیز بستر اقیانوس نصب می‌شوند و با فیلم‌بردای از ماهی‌ها و به کمک پردازش تصویر، رفتارهای آن‌ها را تحلیل می‌کنند. در این فناوری، الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند تشخیص دهند که در چه زمان‌هایی ماهی‌ها گرسنه‌اند تا به وسیله‌ی ابزارهای خودکار، آن‌ها را غذا بدهد. افزون بر مواردِ گفته شده، تصاویر ماهواره‌ای و دمای دریا نیز از داده‌های ورودی این الگوریتم‌ها هستند.

این استارتاپ در سال ۲۰۱۶ در سنگاپور بنیانگذاری شده و تا کنون نهادهایی از جمله D4V، INCJ و Inter-American Development Bank در آن بودجه‌ای به ارزش ۱۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده اند.