فایل صوتی مدیریت زمان

مدیریت زمان چیست؟ چگونه میتوانم بهترین نتیجه را از وقتی که در طول روز دارم ببرم؟ مدیریت زمانی یکی از مباحثی است که در سالهای گذشته به وفور در بین مردم پیگیری و اجرا میشود. در سبک زندگی فعلی نیاز است تا زمان را ساختارمند کنیم و از این راه به نتایج دلخواه برسیم. آیا شما نیز از این جملات در طی روز استفاده میکنید:

چرا گذر زمان را متوجه نمیشوم؟
چرا در روز فقط به چند کار محدود میرسم؟
چرا همیشه زمان کم می آورم؟
همیشه پروژه های باز زیادی دارم که اضطراب و استرس من را افزایش میدهند.
چرا در مقایسه با همکارانم انرژی بیشتری صرف میکنم اما نتیجه دلخواه را کسب نمیکنم؟

در این مقاله قصد داریم از زاویه ای دیگر به بحث مدیریت زمان نگاه کنیم و از دیدگاه ان ال پی انواع سبک های مدیریت زمان را بررسی کنیم. در ان ال پی باور بر این است که همه انسانها گذر زمان را با سبک خاص خود درک میکنند. بطور مثال برخی درون خط زمان هستند و مثائل گذشته برای آنها اهمیت دارد و میتوانند به خوبی خاطرات گذشته را بیاد بیاورند. همچنین اگر به رفتار آنها دقت کنید خواهید دید در مواقعی به نقطه ای خیره میشوند و خاطرات گذشته را بازنمایی میکنند.

این سبک برخورد با گذر زمان in time است که در فایل صوتی به آن پرداخته شده است. دسته دوم نیز افراد through time یا افراد خال نگر هستند که بخوبی میتوانند گذر زمان را مدیریت کنند.

مدیریت زمان چیست؟
مدیریت زمان چیست؟


تکنیک های NLP در مدیریت زمان

در ادامه مقاله فایل صوتی بهترین روش مدیریت زمان با NLP به تکنیکی خواهیم پرداخت که نام آن یافتن خط زمانی یا تایم لاین (time line) است. اما قبل از آن باید مقدمه ای را در خصوص این نظریه حضورتان ارائه کنم. شاید تمرینی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت، کمی برای شما عجیب باشد و از خود بپرسید چنین چیزی چه ربطی به مدیریت زمان دارد؟ اما باید بگویم اولین قدم در مدیریت زمان، شناختن مدل ذهنی و مشخصات فردی ما است. با دانستن شکل خط فردی خود، می توانید تمرینهای مدیریت زمان را بهتر انجام دهید.

در تحقیقات ریچارد بندلر و جان گریندر که از پدیدآورندگان ان ال پی هستند، مشخص گردید همه انسانها نسبت به گذر زمان رویکردی خاص دارند. طبق این تعریف انسانها به سه دسته 1- حال نگر 2- گذشته نگر 3- آینده نگر تقسیم میشوند.

1- انسانهای حال نگر

دسته اول به زمان حال می پردازند و دوست دارند در لحظه خوش باشند. آنها کمتر به وقایع آینده می پردازند و عمده کارهایی را که لنجام میدهند برای لذت بردن از لحظه حال می باشد. دور اندیشی در چنین افرادی به یک معضل همیشگی تبدیل شده است و برنامه های مالی و شغلی دراز مدتی ندارند. اگر به آنها بگویید که چند سالی را برای یک فعالیت وقت بگذارید یا بر روی یک پروژه دراز مدت تمرکز کنید تا در آینده به موفقیت برسید، با مقاومت همراه خواهد شد و ترجیح می دهند این کار را انجام ندهند چون بطور ذاتی دید کافی نسبت به آینده ندارند.

2- انسانهای گذشته نگر

دسته دوم همیشه در وقایع گذشته سیر می کنند و مدام آن اتفاقات را مرور می کنند. اینگونه افراد کمتر به مسائلی که مربوط به آینده است تمرکز می کنند و ذهن خود را به وقایع اتفاق افتاده در گذشته معطوف می کنند. بسیاری از افرادی که درگیر گذشته خود هستند، خود را درون فیلمی می بینند که راهی به آینده ندارد و این تصویر ناخوشایند را مدام مرور می کنند. در اصطلاح NLP به چنین شرایطی خود احساس شدن با خاطره بد می گویند.

3- انسانهای آینده نگر

دسته سوم از لحظه حال لذت نمی برند و دائما در حال برنامه ریزی برای آینده هستند. اکثر افرادی که به فعالیت های شدید کاری می پردازند و بر روی پروژه های دراز مدت و سرمایه گذاری های ریسکی تمرکز می کنند، شاید از این دسته باشند. علیرغم موفقیت های احتمالی، نمیتوان این افراد را مطلقا جزء انسانهای راضی و شاد دانست زیرا تمام تصویری که در ذهن آنهاست متوجه آینده و دستاوردهایی است که به آنها خواهند رسید.


https://www.aparat.com/v/DCWeJ

حال با گوش کردن به فایل صوتی بالا ببینید در کدام دسته بندی قرار دارید؟ آیا سبک مدیریت زمان شما داخل خط زمان in time است یا به گذر زمان اشراف دارید؟ پیشنهاد میگردد برای تغییر سبک مدیریت زمان خود طبق تکنیک های ارائه شده در فایل صوتی عمل نمایید.