ممنون بخاطر قطع اینترنت

بنده بعنوان عضو کوچکی از خانواده فعالان شبکه های اجتماعی تشکر ویژه ای دارم از تمام مسئولان محترم, نیم محترم, و حتی غیر محترم که اینترنت ما رو قطع کردند.

خداوند متعال شاهد است که در تمام این مدت به بسیاری از مسائل که قبلا از آن بی خبر بودم آگاه شدم.

برای مثال مجبور شدم برای داشتن و فرستادن یک نامه الکترونیکی از چاپار میل استفاده کنم و متوجه شدم گوگل چه لطف بزرگی در حق ما میکرده و چه پلتفرم سریع و زیبا و کاربردی را در اختیارمان قرار میداده و ما بی خبر بودیم و مانند کبک سرمان را زیر برف کرده بودیم و هیچ نمیدیدم این گوگل نازنین چطور دست رحمت و مهربانیش را بر سر ما میکشید و مانند نوزادش ما را در آغوش گرفته بود و حال که ما را از مادر گرفته و بدست دایه بدجنسی داده اند, قدر آن گوگل (ره) را میدانیم و روزی هزار بار به یاد میاوریم که چه امکاناتی در اختیار ما میگذاشته و ما بی خبر بودیم. برای مثال پنج شنبه ظهر یک ایمیل برای بنده ارسال شده و ما هنوز آن را دریافت نکردیم و مجبور به نصب یکی از اپلیکیشن های پیام رسان داخلی بنام سروش شدیم که اینبار دیگر از دوری واتساپ و حتی تلگرام دلمان گرفت و اشکمان سرازیر گشت. واقعا مخالف هیچ محصول ملی نیستم اما در کشور عزیزمان این موضوع مانند زهر مار تلخ است. در کشورهای بی تربیت آنور آبی اگر محصولی داخلی میخواهد جایگزین محصول بهتر خارجی شود مراحل بی شمار مقدماتی انجام میشود, تحقیق و امکان سنجی انجام میگردد و در نهایت یک پروسه شاید چند ساله تعیین میگردد تا کم کم محصول داخلی به قد و اندازه آن بهتر خارجی رسیده و سپس با تدابیر واقعی (نه این تدبیر و امیدهای الکی خودمان البته) مردم را به سمت این داخلی سوق میدهند. اما اینجا شب میخوابی و صبح بیدار میشوی و یکهو میبینی که "عه" محصول داخلی به زور داخلمان فرو رفته است و از نعمات آنور آبی بطور کامل محروم گشته ایم. حال کار به دلیل این یکهویی شدن همه چیز نداریم که از حوصله این مطلب خارج است اما خواستم از تمام مسئولین کشور بخصوص آن مسئولین مربوطه در زمینه این تصمیم گیری های تخیلی تشکر و قدر دانی کنم که ما را از مادر جدا کرده و به دست دایه (که از شیطان رجیم البته بلانسبت) داده اند. حال میتوانیم قدر آن مادر و سایر مادران را بدانیم و اگر خدایی ناکرده زبانم لال روزی این اینترنت غیر ملی برقرار گشت, به دست بوس گوگل و واتساپ برویم.

البته برخی از ناآگاهان و بی عقلان بی تخصص و سخنور در تمام زمینه ها در سخنرانی های جمعه ای سر نماز فرمودند که بهتر است کلا سیم ارتباط اینترنت خارجی را قطع کنیم که فحاشی های این بنده حقیر به آن امام جمعه نیز در حوصله این بحث نمیگنجد و به وقتش به آن بنده بی عقل خداوند نیز فحاشی های محترمانه خواهیم کرد.

خدایا مسئولین عزیز کشورمان را از دست ما مردم بدجنس و بد ذات و بی ادب و گران کن نجات ده