اگر حاضری برای تغییر زندگی و نهایتا رسیدن به آرامش، موفقیت و ثروت، دست به اقدام بزنی و سخت تلاش کنی آنوقت من می توانم برای سریعتر طی کردن مسیر و دستیابی به هدف به تو کمک کنم.


این افراد امیر باقری را دنبال می‌کنند:

نوشتن رو دوس دارم، تا چیزی به نام من چاپ بشه کلی طول کشید، حدود یک سال. حالا دوس دارم غیر از مقاله نوشتن، کتاب بنویسم