برنامه نویسی عشق منه، گاهی اوقات عاشق جمع آوری اطلاعات میشوم، داده ها به تنهایی شاید جذاب نباشند اما وقتی یک جا جمع می شوند احساس می کنی که زنده هستند. من همه چیز مطالعه می کنم چون من یک برنامه نویسم.