بازی کلید بهشت، آموزش وضو و نماز

کلید بهشت یک بازی آموزشی برای آشنایی کودکان با وضو و نماز است. در بازی وضو که مانند مار و پله انجام می‌شود، هر بازیکن یک مهره دارد. قابلیت بازی تا چهار نفر وجود دارد. پس از انداختن تاس، به همان تعداد روی خانه‌های صفحه جا به جا می‌شوید. اگر وارد خانه‌های صدفی شکل شوید، پیام‌هایی به شما نشان داده می‌شود. بعضی پیام‌ها مربوط به واجبات، بعضی مستحبات و برخی باطل کننده‌ها هستند که به ترتیب 3 خانه به جلو، 1 خانه به جلو و 2 خانه به عقب مهره‌ها را حرکت می‌دهند. در آخر هر بازیکنی که مهره‌اش زودتر به نقطه پایانی برسد برنده می‌شود.

https://toopmarket.com/app/com.jqkpub.ParadisesKey/?l=fa


بخش دوم بازی یعنی نماز با پرداخت درون برنامه‌ای آزاد می‌شود. البته بخش‌های رایگان دیگری نیز در بازی وجود دارد. از جمله بازی اختلاف تصاویر، که از نامش مشخص است و باید تفاوت‌های بین دو تصویر را پیدا کنید.

بخش آموزشی بازی شامل آموزش متنی و تصویری، وضو، اذان و نماز می‌باشد. در این بخش نحوه صحیح وضو گرفتن، احکام وضو، اذان گفتن و نماز خواندن به صورت مرحله به مرحله توضیح داده شده است.

انجام این بازی برای کودکانی که نزدیک به سن تکلیف می‌باشند و می‌خواهند احکام و واجبات عبادی خود را یاد بگیرند مناسب است.