اعلام انتشار اسامی و تصویر قضات متخلف از سوی رییس دستگاه قضا


آیت الله املی لاریجانی در جلسه عالی مسئولین قضایی وروسای دادگستری کل استانها نشان داد ؛عزمی راسخ جهت برخورد با قضات متخلف در دستگاه قضا دارند؛ هرچند این اظهارات مورد گلایه برخی از قضات سالم در دستگاه قضا واقع گردیده و معتقدند ریاست معظم قوه نباید با این صراحت در خصوص تخلفات قضات سخن به میان آورده وخود این امر باعث ورود هجمه جدید بر علیه دستگاه قضایی خواهد شد؛ولی به اعتقاد اینجانب این تصمیم بسیار به جا و شایسته بوده چرا که قدرت و اقتدار نظام اسلامی منوط به سلامت و اقتدار دستگاه قضاست... صرفنظر از وجود بسیاری از قضات سالم و متعهد در دستگاه قضا وجود اندک قضات فاسد در دستگاه قضا باعث بدبینی و نارضایتی مردم به دستگاه قضایی و نظام خواهد شد....دستگاه قضا نیازمند قضات شجاع ؛ انقلابی ؛بوده و امید است روح مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بیش از پیش در این رکن در نظام دمیده شود....