سنگ ازنا چیست ؟

سنگ ازنا
سنگ ازنا

سنگ ازنا مناسب نمای ساختمان و پله

سنگ کریستال ازنا مشهورترین سنگ چینی یا کریستال ایرانی است سنگ چینی ازنا دارای کیفیتی به مراتب خوبی نسبت به سایر سنگ های کریستال یا چینی دارد سنگ کریستال ازنا ساب پذیری خوبی دارد و در سالهای اخیر بصورت اسلب فرآوری میگردد.
اصلی ترین ویژگی سنگ ازنا در بین سنگ های چینی یکدست بودن آن می باشد.