چنگال بوقلمون چیست ؟

چنگال بوقلمون
چنگال بوقلمون

چنگال سرو مرغ بوقلمون گوشت

بسیاری از غذاها قاشق یا چنگال مخصوص خود را برای سرو دارند انواغ غذاهای سرخ کردنی یکی از این موارد نمی باشد در واقع برای اینکه آشپز بتواند کنترل خوبی روی موادی که در حال سرخ شدن می باشند داشته باشد می بایست از قاشق مخصوص استفاده کند یکی از این موارد استیک و انواع گوشت سرخ شده می باشد چنگال سرو گوشت یک عدد چنگال مخصوص سرو گوشت است.