طراح و توسعه دهنده رابط کاربری و یک شیفته واقعی ریاضی