برنامه نویس بک‌اند؛ طراح API؛ نویسنده؛ دوستدار گنو/لینوکس؛ [email protected]