برنامه نویس؛ طراح API؛ مدیر سیستم؛ نویسنده؛ فعال اجتماعی!؛ دوستدار گنو/لینوکس؛ [email protected]؛ منبع اصلی بلاگ: https://univa.ir