ویرگول
ورودثبت نام
آکادمی برنامه ریزان شهری
آکادمی برنامه ریزان شهری
خواندن ۱ دقیقه·۷ ماه پیش

نکات کلیدی تهیه خلاصه گزارش

خلاصه گزارش

تهیه خلاصه گزارش اهمیت بنیادین در ارایه طرح نهایی دارد. از این جهت تهیه آن یک موضوع کاربردی و مهم نزد برنامه ریزان شهری محسوب می شود. خلاصه گزارش جزو اسناد طرح محسوب شده و به عنوان یک سند ارجاعی نزد برنامه ریزان شهری، مردم و مسئولان قلمداد می گردد. مراحل تهیه خلاصه گزارش به شکل اجمالی شامل موارد زیر است:

1- تعیین اهداف خلاصه گزارش

2- شناخت مخاطبان اصلی گزارش

3- تعیین نوع ارایه خلاصه گزارش

4- گردآوری مطالب

5- تعیین ساختار خلاصه گزارش

6- نگارش خلاصه گزارش

ساختار خلاصه گزارش

به طور عمده هر خلاصه گزارش طرح نهایی شامل 3 بخش اصلی است که به شکل متوالی در پی هم می آیند. بخش نخست شامل بررسی عمومی محدوده طرح است که در برگیرنده مطالعات جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی و ... بخش میانی شامل تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود و ارایه سناریوهای پیشنهادی است. بخش نهایی شامل طرح پیشنهادی است که در برگیرنده چشم انداز طرح، سیاست ها، راهبردهای اصلی، سناریوهای پیشنهادی و در نهایت طرح پیشنهادی است.

نکات کلیدی نگارش خلاصه گزارش

این نکات به شکل اجمالی شامل سر فصل های زیر است:

1- از جداول ، نمودارها و نقشه های کلیدی استفاده شود.

2- تعداد صفحات به طور معمول شامل 14 تا 20 صفحه است.

3- خلاصه گزارش باید ساده ، شفاف و واضح باشد.

4- خلاصه گزارش باید شامل فهرست مطالب و شماره صفحات باشد.

5- صفحه آرایی گزارش کمک بسیار مهمی به خوانایی آن می کند.

گزارشطرح توسعه شهریبرنامه ریزی شهریراهنماشهرسازی
تولید محتوا در حوزه های مختلف برنامه ریزی شهری با گرایش به فن آوری های جدید urban-planner.ir
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید