سئو (بهینه سازی موتور جستجو)

  • بهینه سازی برای موتورهای جستجو، به مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها و دستورالعمل‌ها گفته می‌شود که اگر به‌ درستی انجام شوند منجر به بهتر شدن جایگاه سایت در موتورهای جستجو (به خصوص گوگل) و افزایش بازدید سایت و هدایت ترافیک بیشتر می‌شوند.

در این ارائه به مفاهیم اولیه و تاکتیک ها، و تأثیر کاربران و الگوریتم های گوگل بر سئو می پردازیم.

http://g1.asset.aparat.com/flv_video_new/4369/dda281d312d6fd95f79688ca609a4b0013106409-360p.apt?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImZhMDQ1MmM1OTBlYjg1N2JlMjZlMWZhMDk5YzU0YzUzIiwiZXhwIjoxNTQ1OTUxOTU4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.6f-YYBBmpTc7I0O4w9nPWza9i1MOBWCACKpBfWLSUNw

با تشکر از استاد ابریشمی

منابع:

https://www.wikipedia.org/

https://www.novin.com/