اصول اولیه لات بازی

ابتدا بايد يك مقدار تغيرات در خودتان بوجود اوريد.1-موها از بالا و پايي...