مجازات جرم جعل استشهادیه:

یکی از راه های اثبات ادعای فرد در دادگاه تنظیم استشهادیه است. گاهی افراد به دلیل اینکه ادعای خود را به هر طریق اثبات کنند اقدام به جعل استشهادیه می‌کنند. استشهادیه چون یک سند عادی محسوب می‌شود قانون گذار برای آن یک ماده قانونی اختصاصی تصویب کرده که در ادامه به آن می‌پردازیم. اگر این ادعا را دارید که طرف مقابل شما استشهادیه جعلی تنظیم نموده است، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید تا به شما راهکار آن را بگوییم.

مجازات جرم جعل در استشهادیه چیست؟
مجازات جرم جعل در استشهادیه چیست؟


استشهادیه چیست؟ و ارزش استشهادیه در دادگاه به چه میزان است؟

در مورد معنای استشهادیه باید گفت، سند کتبی است که شهود اظهارات خود را در آن قید می‌کنند و برای اعتبارش، ذیل آن را امضا می‌کنند. ارزش استشهادیه بستگی به تشخیص قاضی و اقناع وجدان وی دارد.

در واقع استشهادیه بر خلاف شهادت شهود در دسته ادله‌ی اثبات دعوا جای نمی‌گیرد و یک اماره قضایی محسوب می‌شود به این معنا که تشخیص ارزش آن با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و باید وجدان قاضی را برای حکمی قرار است صادر کند، اقناع کند.

شهادت شهود در دادگاه استماع می‌شود یکی از دلایل و ادله ی اثبات دعوی است و قاضی نمی‌تواند برخلاف آن حکم صادر کند مگر اینکه شهود مورد جرح ( به این معنا که طرف مقابل با اثبات مواردی سعی کند شهادت شهود را باطل کند) واقع شوند و شهادت آنها اعتبار خود را از دست بدهد.

چه زمانی استشهادیه تنظیم می‌کنیم؟

اگر شهود حاضر باشند تا در دادگاه به صورت شفاهی شهادت دهند دیگر نیاز به تنظیم استشهادیه نمی باشد؛ اما زمانی که شهود به هر دلیلی حاضر نشوند تا در دادگاه شهادت دهند و یا تعداد شهود بالا باشد و امکان اینکه تمامی آنها را در جلسه رسیدگی حاضر کنیم نداشته باشیم، استشهادیه بکار گرفته می‌شود.

جعل گواهی استشهادیه:

ابتدا جرم جعل و انواع آن را برای شما توضیح داده و به بررسی جرم جعل استشهادیه می‌پردازیم.

در قانون برای جرم جعل تعریف مشخصی ارائه نشده است. در ماده 523 قانون مجازات مصوب 1392/2/1مقرر می دارد: جعل و تزویر عبارت است از: ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق می باشد؛ در واقع این موارد و مصادیق جرم جعل و تزویر است.

جرم جعل گواهی استشهادیه چیست؟

زمانی که فرد اقدام به ساخت گواهی جعلی استشهادیه و یا جعل امضای آن می‌کند، جرم جعل استشهادیه واقع می‌شود. به دلیل اینکه استشهادیه یک سند عادی است قانون‌گذار برای جعل اسناد عادی نیز در ماده 536 به صورت اختصاصی جرم انگاری کرده است . این ماده بدین شرح است:

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سخن پایانی:

در اینجا به صورت خلاصه جرم جعل و مجازات جرم جعل استشهادیه را بیان کردیم. در نهایت باید گفت، در صورت ارتکاب جرم جعل در استشهادیه می‌بایست تنظیم شکواییه صورت گیرد؛ البته به شما توصیه می‎‌کنیم قبل از هرگونه اقدامی با انجام مشاوره حقوقی خیال خود را از بابت تصمیم درست راحت کنید.