عاشق برنامه نویسی (جاوا_اندروید) ، دانشجوی مهندسی کامپیوتر