عاشق برنامه نویسی هستم و در حوزه ی برنامه نویسی جاوا و اندروید فعالیت می کنم.