دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات

دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات pdf

کتاب شرح جامع قانون مدنی نوشته دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات مناسب برای داوطلبین رشته حقوق

این کتاب شامل سه بخش (سه جلد) تقسیم شده است که بخش اول : در اموال ، بخش دوم : در اشخاص ، بخش سوم : در ادله اثبات دعوی

دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی تألیف فرهاد بیات(ویراست چهارم) با فرمت pdf در حجم 534 صفحه

دانلود فایلقانون مدنی چیست؟

سیستم های حقوق مدنی که سیستم های حقوقی قاره ای یا رومی-ژرمنی نیز نامیده می شوند، در تمام قاره ها یافت می شوند و حدود 60 درصد از جهان را پوشش می دهند. آنها مبتنی بر مفاهیم، ​​مقولات و قواعد برگرفته از حقوق روم هستند، با برخی از تأثیرات قوانین شرعی، که گاه تا حد زیادی توسط عرف یا فرهنگ محلی تکمیل یا اصلاح شده است. سنت قانون مدنی، اگرچه در طول قرن ها سکولار شده و تمرکز بیشتری بر آزادی فردی دارد، همکاری بین انسان ها را ترویج می کند.

واژه‌های قانون مدنی در معنای محدود خود، حقوقی را توصیف می‌کنند که مربوط به اشخاص، اشیا و روابطی است که بین آنها ایجاد می‌شود، نه تنها حقوق جزا، بلکه قانون تجارت، قانون کار و غیره را نیز شامل نمی‌شود. تدوین در اکثر حقوق مدنی صورت گرفته است. کشورهایی که قانون مدنی فرانسه و BGB آلمان تأثیرگذارترین قوانین مدنی هستند.

دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات

قانون مدنی چیست:

نظام جامعی از قواعد و اصول که معمولاً در شرح جامع قانون مدنی بیات کدهایی تنظیم شده و به راحتی برای شهروندان و حقوقدانان قابل دسترسی است.

دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات
دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات


یک سیستم به خوبی سازماندهی شده که از همکاری، نظم و پیش بینی پذیری حمایت می کند، بر اساس طبقه بندی منطقی و پویا که از قانون روم توسعه یافته و در ساختار کدها منعکس شده است.

یک سیستم سازگار، با قوانین مدنی که از جزئیات بیش از حد اجتناب می کند و شامل بندهای کلی است که انطباق با تغییر را مجاز می کند.

یک نظام در درجه اول قانونگذاری، که در عین دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات حال فضایی را برای قوه قضائیه باقی می گذارد تا با تفسیر و فقه خلاق، قوانین را با تغییرات اجتماعی و نیازهای جدید تنظیم کند.

برخی از ویژگی های بارز قانون مدنی:

بیان صریح حقوق و تکالیف، به گونه ای که راه حل ها بدیهی باشد.

سادگی و در دسترس بودن برای شهروندان، حداقل در حوزه های قضایی که مدون است.

افشای قبلی قوانین، سکوت در کد باید بر اساس عدالت، اصول کلی و روح قانون پر شود.

دکترین آکادمیک بسیار توسعه یافته و تا حدی فراملی دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات که الهام بخش قوه مقننه و قضاییه است.

قانون مدنی را در کجا می یابیم:

در اروپای قاره ای، جایی که اکثر حوزه های قضایی دارای قوانین مدنی هستند. در بریتانیای کبیر، اسکاتلند یک شکل غیر مدون از قانون مدنی را حفظ کرده است. کشورهای اسکاندیناوی حتی زمانی که قوانین مدنی دارند، به عنوان حوزه قضایی قانون مدنی در نظر گرفته نمی شوند.

در آمریکای شمالی، کدهای مدنی در لوئیزیانا و کبک یافت می شود.

در آمریکای مرکزی و جنوبی تقریباً همه کشورها دارای قوانین مدنی هستند.

در آسیا، بسیاری از کشورها مانند اندونزی،شرح جامع قانون مدنی بیات ژاپن، قرقیزستان و لبنان قانون مدنی را دریافت کرده اند و قوانین مدنی دارند.

کشورهای آفریقایی که زمانی توسط کشورهای قاره اروپا مستعمره می شدند، بسیاری از جنبه های سنت قانون مدنی را حفظ کرده اند. قانون مدنی مصر نفوذ قابل توجهی در آفریقا و خاورمیانه دارد، در حالی که قانون رومی-هلندی اعمال شده در آفریقای جنوبی هرگز مدون نشد.

برخی از بقایای سنت های قانون مدنی را می توان در برخی جزایر اقیانوس آرام، به ویژه در قلمروهای فرانسوی کالدونیای جدید یا تاهیتی یافت.

در حوزه‌های قضایی مختلط، که عمدتاً در آمریکا، آفریقا و آسیا یافت می‌شوند، اما همچنین در اروپا، قانون مدنی با سنت‌های حقوقی دیگر مانند قانون عرفی، حقوق عرفی یا حقوق اسلامی همزیستی دارد.

قانون مدنی که قانون رومی-ژرمنی نیز نامیده می شود،دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات قانون اروپای قاره ای است که مبتنی بر ترکیبی از حقوق رومی، ژرمنی، کلیسایی، فئودالی، تجاری و عرفی است. قانون مدنی اروپا در بسیاری از آمریکای لاتین و همچنین در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا به تصویب رسیده است و باید از قوانین رایج کشورهای انگلیسی-آمریکایی متمایز شود.

کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات
کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات


اصطلاح قانون مدنی معانی دیگری دارد که در این ماده به کار نرفته است. برای مثال، اصطلاح jus civile به معنای «قانون مدنی» در روم باستان برای تمایز حقوقی که منحصراً در شهر رم یافت می‌شود از jus gentium، قانون همه ملل، که در سراسر امپراتوری یافت می‌شود، استفاده می‌شد. این عبارت همچنین برای تشخیص حقوق خصوصی حاکم بر روابط بین افراد از حقوق عمومی و حقوق جزا به کار رفته است. در نهایت، در فلسفه حقوق، قانون مدنی گاهی به قانون ایجابی دولت، متمایز از حقوق طبیعی اشاره می کند.

ظهور تاریخی قانون مدنی

در قرون پنجم و ششم پس از میلاد، اروپای غربی و مرکزی تحت سلطه اقوام ژرمنی بود، به ویژه آنهایی که بر امپراتوری روم تسلط یافته بودند. از جمله آنگلوساکسون های انگلستان، فرانک های آلمان غربی و شمال فرانسه، بورگوندی ها، ویزیگوت های جنوب شرح جامع قانون مدنی بیات فرانسه و اسپانیا و لومباردهای ایتالیا بودند. اگرچه سنت های حقوق روم مدتی دوام آورد، آداب و رسوم ژرمنی در بیشتر مناطق رواج یافت. در قرون وسطی، این آداب و رسوم در تلاش برای ارضای نیازهای پیچیده ناشی از توسعه فئودالیسم و ​​جوانمردی، رشد شهرها، استعمار شرق، تجارت فزاینده و فرهنگ تصحیح فزاینده رشد شدیدی یافت. در میان رشته های بسیاری که در بافتن الگوی پیچیده قوانین قرون وسطی وارد شد، آداب و رسوم بازرگانان و قوانین شرعی کلیسای کاتولیک روم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. اصولاً از طریق قوانین شرعی بود که مفاهیم و ایده‌های روم باستان حتی زمانی که خود قانون روم به‌طور کلی فراموش شده بود، همچنان حضور خود را احساس می‌کرد.

دانلود رایگان کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات

در اواخر قرن یازدهم، حقوق روم دوباره کشف شد و موضوع مطالعه و تدریس توسط محققان در شمال ایتالیا، به ویژه در بولونیا شد. با افزایش تقاضا برای قضات شرح جامع قانون مدنی بیات و مدیران آموزش دیده، ابتدا توسط جمهوری-شهرهای ایتالیا و سپس توسط شاهزادگان در سایر مناطق، دانشجویان از سراسر اروپا به بولونیا هجوم آوردند تا اینکه تحصیل و تدریس حقوق به تدریج به عهده دانشگاه های محلی قرار گرفت. در نتیجه این روند، قوانین روم در اجرای عدالت در شمال کوه های آلپ، به ویژه در آلمان و هلند، جایی که نفوذ حقوق رومی به ویژه قوی شد، نفوذ کرد.

در امپراتوری روم مقدس ملت آلمان، پذیرش شرح جامع قانون مدنی بیات قانون روم تسهیل شد، زیرا امپراتوران آن ایده جانشینان مستقیم سزارهای رومی را گرامی داشتند. قانون روم که در قانون ژوستینیانوس (Corpus Juris Civilis) توسط امپراتور ژوستینیان اول بین سالهای 527 و دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات 565 جمع آوری شده است، می تواند به این دلیل که قانون امپراتوری بود هنوز در حال اجرا است. با این حال، برای این استقبال، برتری آموزش تخصصی حقوقدانان حقوق رومی بر روش‌های تجربه‌گرایانه قضات عادی و مجریان قوانین محلی تعیین‌کننده بود. به همان اندازه، برتری روش رومی- متعارف، با قواعد عقلانی شواهد آن، بر اشکال محلی رویه‌ای که شامل اثبات با آزمایش، نبرد و سایر شرح جامع قانون مدنی بیات روش‌های غیرمنطقی است، تعیین‌کننده بود. با این حال، قوانین روم در هیچ کجا به طور کامل جایگزین قوانین محلی نشد، و تا آنجا که به محتوای قانون مربوط می شد، ملغمه های مختلفی ایجاد شد. حقوق روم به شدت بر حقوق قراردادها و تخلفات تأثیر گذاشت. قانون کانون در زمینه ازدواج برتری یافت. و ترکیبی شرح جامع قانون مدنی بیات از سنت‌های ژرمنی، فئودالی شرح جامع قانون مدنی بیات و رومی در مسائل مالکیت و جانشینی یا ارث ایجاد شد. صورت‌بندی‌های مفهومی که در آنها هنجارها و اصول قانون بیان می‌شد، و نیز اشکال رویه‌ای که عدالت در آن اجرا می‌شد نیز به شدت رومی بود. سیستمی که به این ترتیب ظهور کرد، کمون عدالت نامیده شد. در عمل از مکانی به مکان دیگر متفاوت بود، اما با این وجود واحدی بود که توسط یک سنت مشترک و یک انبار مشترک یادگیری در کنار هم قرار داشت. شرح جامع قانون مدنی بیات اگرچه قانون Corpus Juris Civilis (به ویژه بخش اصلی آن، خلاصه - نوشته‌های حقوقدانان) در واقع هیچ جا نبود، اما اساس مطالعه، آموزش و گفتمان را در همه جا تشکیل می‌داد. علیرغم همه تنوع محلی، جهان حقوق مدنی احساس وحدتی را تجربه کرد که با وحدت شدید تمدن اروپایی مطابقت داشت.

این وحدت با تقسیمات مذهبی اصلاحات و ضد اصلاحات و با ظهور ناسیونالیسم که با اتحاد و تثبیت ملل اروپایی و مبارزه آنها برای هژمونی همراه بود، تضعیف شد. دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات در حوزه حقوق، انشعاب در کدهای ملی بیان شد که شرح جامع قانون مدنی بیات از طریق آن قانون در درون هر ملتی یکپارچه شد، اما همزمان از آن جدا شد.

کلاه بقیه در دانمارک، کدنویسی در سال 1683،شرح جامع قانون مدنی بیات در نروژ در سال 1687، در سوئد-فنلاند در سال 1734، و در پروس در سال 1794 رخ داد. به دلیل شخصیت مروج آنها و تکنیک بدیع به کار رفته، شهرت و نفوذ زیادی توسط کدگذاری های ناپلئونی به دست آمد. حقوق خصوصی و جزایی فرانسه، به ویژه قطعه مرکزی آنها، قانون مدنی 1804 که به قانون ناپلئون معروف شد.

ناپلئون در مطالعاتش، نوشته ژاک لوئیس دیوید، 1812; در گالری ملی هنر، واشنگتن، دی سی.

کدگذاری پس از دوران ناپلئون ادامه یافت.دانلود کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات در بلژیک و لوکزامبورگ، که در زمان ناپلئون در فرانسه گنجانده شده بودند، کدهای او به سادگی قابل اجرا باقی ماندند. هلند، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بسیاری از کشورهای آمریکای شرح جامع قانون مدنی بیات لاتین از الگوی فرانسوی نه تنها با کدگذاری ملی بلکه با استفاده از تکنیک ها و ترتیبات مشابه پیروی کردند. طبیعتاً دادگاه‌ها و دانشمندان حقوقی آنها حداقل در اوایل قرن نوزدهم تمایل زیادی به آموزش حقوق فرانسه داشتند.