انتقال اموال قبل از تقاضای جهیزیهانتقال اموال قبل از تقاضای جهیزیه
شما قطعاً بسیاری از ادعاهای مربوط به جهیزیه و خواستار آن از دوستان و خانواده خود را شنیده اید. در حقیقت ، جهیزیه یکی از حقوق قانونی زنان است و زنان می توانند تحت هر شرایطی آن را از همسران خود دریافت کنند. حال خوب است بدانید که این روزها مردان معمولاً به دنبال روشهای مختلفی برای جلوگیری از پرداخت جهیزیه به همسران خود هستند و ممکن است برای جلوگیری از آن هر کاری انجام دهند! یکی از اقداماتی که مردان معمولاً برای جلوگیری از پرداخت جهیزیه انجام می دهند ، انتقال اموال قبل از تقاضای جهیزیه است. در ادامه ، ما این موضوع را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. به ما بپیوند. آیا انتقال اموال قبل از خواستار جهیزیه جرم محسوب می شود؟
در قانون معامله ، فرار از دین یک جرم محسوب می شود و مجازات برای آن تعیین می شود. طبق ماده 4 شیوه اجرای مجازات های مالی ، اگر شخصی با قصد فرار از دین و تعهدات مالی خود ، اموال را به شخص دیگری منتقل کند ، عمل وی یک جرم محسوب می شود و مجازات وی حبس است و اگر آگاهانه انتقال دهنده آگاهانه است و آگاهانه قبلاً چنین معامله ای را انجام داده است ، وی همچنین همدست در این جنایت محسوب می شود ، در این صورت همان ملک ، و اگر ملک نابود یا منتقل شده باشد ، همان یا قیمت آن از دارایی انتقال دهنده گرفته می شود به عنوان جریمه و به متقاضی داده می شود. با این حال ، طبق توضیحات زیر ، انتقال اموال قبل از تقاضای جهیزیه فرار از دین محسوب نمی شود ، بنابراین این یک جرم یا مجازات نیست. آیا انتقال اموال قبل از خواستار جهیزیه فرار از دین را در نظر گرفته است؟
نه خوب است بدانید که اگر دارایی این مرد قبل از دادخواست جهیزیه یا تقاضای جهیزیه از زن بدست آید ، به عنوان فرار از دین در نظر گرفته نمی شود. در حقیقت ، درست همانطور که جهیزیه یک حق است و زنان حق آن را دارند ، مالکیت ملک حق انجام هر کاری را که مالک می خواهد با آن انجام دهد ، ایجاد می کند. بنابراین ، در صورت انتقال ملک قبل از جهیزیه ، فرار از دین محسوب نمی شود.

آیا انتقال ملک قبل از تقاضای جهیزیه یک معامله رسمی است؟
خوب است بدانید که تحت شرایط خاص ، انتقال ملک قبل از خواستار جهیزیه می تواند یک معامله رسمی در نظر گرفته شود. قبل از آن ، بهتر است مفهوم معامله رسمی را بررسی کنیم. منظور از معامله رسمی در انتقال ملک قبل از تقاضای جهیزیه چیست؟
در حقیقت ، آن را معامله رسمی خوانده می شود که به شکل واقعی خود انجام نمی شود و پول بین طرفین معامله رد و بدل نمی شود و در نتیجه ، هیچ یک از طرفین معامله قصد و هدف انجام آن را ندارند معامله اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد ، می توان ثابت کرد که معامله یک معامله رسمی است و پس از طی کردن روند ، دادگاه دستور لغو چنین معامله ای را صادر می کند.

حال اگر مردی پس از پیاده سازی همسرش با اموال خود سر و کار داشته باشد ، گفته می شود که این معامله رسمی است و دادگاه آن را باطل می کند. حال ممکن است سوالی داشته باشید که اگر مرد قبل از خواستار جهیزیه از زن ، ملک را منتقل کند ، این تعهد چیست؟ آیا می توان آن معامله را رسمی در نظر گرفت؟ توجه داشته باشید که اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد ، یعنی وقتی مرد به دلیل جهیزیه به همسرش بدهکار است ، اگر معامله انجام دهد و به عنوان مثال ، اموال خود را به یکی از بستگان خود منتقل کند ، این معامله اساساً رسمی تلقی می شود ، مگر اینکه کسی که می تواند ثابت کند که به هیچ وجه رسمی نیست مانند پرداخت پول و غیره. با توجه به آنچه گفته شده است ، معمولاً اثبات رسمی بودن معامله ای که قبل از تقاضا برای جهیزیه اتفاق می افتد آسان نیست ، اما اگر چنین باشد معاملات اگر تقاضا برای جهیزیه انجام شود ، معمولاً ثابت می شود که معامله رسمی است و دادگاه نیز چنین معاملات را راحت تر لغو می کند. در این صورت ، توقیف اموال این مرد برای مبلغ بدهی وی صادر می شود؟
خوب است بدانید که اگر شرایطی وجود داشته باشد ، دادگاه به درخواست همسر ، تصرف اموال مرد را صادر می کند ، مانند ؛

به طور کلی ، مالی وجود دارد.
انتقال دهنده همچنین باید از هدف و اهداف انسان آگاه باشد.
همسر می تواند ثابت کند که معامله انجام شده توسط این مرد غیر واقعی بود.
همسر باید ثابت کند که هدف این مرد در انجام معامله فرار از دین بود.