دعاوی مطالبه خسارت قرارداد


مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خسارات قراردادی

در مورد مرجع صالح رسیدگی قضایی به دعاوی خسارت قراردادی باید گفت که اگر میزان خسارت تا سقف 20 میلیون تومان باشد مرجع صالح شورای حل اختلاف است و اگر بیش از این مبلغ باشد باید به دادگاه ارجاع شود.

تعهد

شاید اصطلاح تعهد را شنیده باشید. خوب است بدانید که اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند، مسلماً متعهد به تعهدات هستند. در برخی از این قراردادها بین طرفین توافق شده است که اگر یکی از آنها به تعهدات خود عمل نکرد مبلغی را به طرف دیگر بپردازد که به آن سپرده می گویند. در صورت فسخ قرارداد بین طرفین در صورت وجود شرایط خاص می توان از طرف مقابل ودیعه دریافت کرد.

تفاوت بین تعهد و خسارت تأخیر تأدیه

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که با توجه به مطالب گفته شده تفاوت مسئولیت و خسارت تاخیر تادیه چیست؟ خوب است بدانید که خسارت تأخیر همان طور که از نامش پیداست، خسارتی است که به دلیل تأخیر وجه نقد از طرف بدهکار به طلبکار پرداخت می شود.

تفاوت تعهد و خسارت تأخیر تأدیه در قراردادها عبارتند از: در تعیین خسارت تأخیر تأدیه، اثبات تغییر قابل توجه در شاخص تورم ضروری است، اما در هنگام تعیین تکلیف در قرارداد، نیازی به اثبات این شرط نیست. خسارات تأخیر تأدیه فقط در مورد تعهدات پولی از نوع پول رایج قابل اعمال است، اما در مورد تعهد نیست. میزان خسارت تاخیر تادیه توسط دادگاه و بر اساس شاخص تورم سالانه تعیین می شود، اما میزان ودیعه با توافق طرفین تعیین و در قرارداد قید می شود.

آیا تعهد مختص نوع خاصی از قرارداد است؟

نه تعهد به نوع خاصی از قرارداد اختصاص ندارد.

وکیل فسخ یا ابطال قرارداد

همانطور که گفته شد قرارداد برای هر یک از طرفین دعوا معتبر است مگر با رضایت طرفین و شرایط قانونی آن که در این صورت امکان فسخ آن وجود دارد. فسخ مبایعه نامه نیز تشریفات و شرایط خاص خود را می طلبد و به همین دلیل استفاده از راهنمایی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص و متخصص در این زمینه بسیار مطلوب و حتی ضروری است. بنابراین اگر به هر دلیلی قصد برهم زدن معامله و ابطال اظهارنامه امضا شده را دارید به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم از مشاوران و کارشناسان این حوزه کمک و راهنمایی بگیرید.

تفاوت بین پرونده های حقوقی و کیفری

دعاوی حقوقی و کیفری تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم;

یکی از تفاوت های مهم دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع صالح قضایی برای رسیدگی به آن است. برای طرح شکایت کیفری همانطور که گفته شد ابتدا باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه شود اما مرجع صالح قضایی در طرح دعاوی حقوقی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متهم است.

در دعاوی کیفری شکایت یا دعوای کیفری مطرح می شود اما در دعاوی حقوقی باید دادخواست های حقوقی تنظیم کرد که از نظر شکل و تشریفات رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند.

طرفین دعوای کیفری شاکی و شاکی هستند اما طرفین دعوای حقوقی شاکی و خوانده نامیده می شوند.

تفاوت مهم دیگر دعاوی حقوقی و کیفری هزینه دادرسی آن است. هزینه دادرسی در همه پرونده های کیفری یکسان است اما در پرونده های حقوقی اینگونه نیست و هزینه دادرسی با توجه به میزان مطالبه تعیین می شود.

در دعاوی کیفری معمولاً محکوم یا متهم علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مربوطه نیز محکوم می شود، اما در دعاوی حقوقی محکوم علیه صرفاً موظف به جبران خسارات وارده و جبران خسارات وارده می باشد. بدون مجازات

در شکایات و دعاوی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است اما دعاوی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

با توجه به اینکه موضوع دعاوی کیفری و حقوقی با یکدیگر متفاوت است، بنابراین ادله دعوی نیز با یکدیگر متفاوت است.

در پرونده های حقوقی بهتر است از وکیل متخصص در زمینه های حقوقی استفاده شود اما در پرونده های کیفری نیازی به شکایت وکیل نیست.

در دعاوی حقوقی از برگه ای به نام اخطاریه برای دعوت محکوم علیه یا متهم به جلسه دادرسی استفاده می شود اما در پرونده های کیفری از برگه ای به نام احضاریه برای دعوت از طرف مقابل یعنی متهم یا شاکی استفاده می شود.

در پرونده های حقوقی در صورت استرداد پرونده، رسیدگی متوقف می شود، اما در اکثر پرونده های کیفری این گونه نیست و با بازگشت پرونده، رسیدگی ادامه می یابد.

اگر در دعاوی کیفری، شاکی یا متهم در تاریخ تعیین شده در دادگاه حاضر نمی شود، معمولاً دستگیر و مجبور به حضور در دادگاه می شود، اما در دعاوی حقوقی این اتفاق نمی افتد.