راه های طلاق زن بدون مهریه


راه های طلاق زن بدون مهریه
مهریه یکی از مهمترین حقوقی است که در عقد ازدواج تعیین می شود و متعلق به زن است. جهیزیه و وصول آن ضمانت اجرا بسیار بالایی دارد و راه های زیادی برای دریافت آن از طریق قانون وجود دارد. اما ممکن است زوجین به دلایل مختلف قصد طلاق زن را داشته باشند، اما نگران مهریه و پرداخت آن باشند. روش های زیادی برای طلاق زن بدون مهریه وجود ندارد، اما راه هایی برای این کار وجود دارد. اگر به دنبال راه هایی برای طلاق زن بدون مهریه هستید، بهتر است این مقاله درباره فسخ نکاح را از دست ندهید.
اولین نکته ای که مهم است و در آن مهریه به زن تعلق نمی گیرد، بطلان عقد است. نکاح نیز عقد است و شروط اساسی در آن مطرح است که در صورت عدم تحقق این شرایط عقد باطل می شود. بطلان عقد به این معناست که نکاح از ابتدا صحیح نبوده، بنابراین زن مستحق مهریه نخواهد بود. البته در این قسمت نمی توان گفت که مرد یکی از راه های طلاق زن را بدون مهریه طی کرده است، زیرا اصلاً ازدواجی صورت نگرفته است.
فسخ قراردادها یکی از تضمین هایی است که قانون برای هر ازدواجی تعیین کرده است. در واقع در این نوع جدایی یکی از طرفین به دلیل مواردی که در قانون برای فسخ نکاح ذکر شده است، عقد را فسخ می کند و موجب جدایی می شود.

اما شایان ذکر است که اگر این فسخ در حالت باکرگی زن و بدون نسبت انجام شود، زن مستحق دریافت مهریه نیست. در ماده 1101 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است: اگر عقد قبل از دخول به دلیلی فسخ شود زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ باشد که در این صورت زن مستحق نصف است. از مهریه علیرغم فسخ نکاح. قوانین طلاق زن بدون مهریه
مواردی که مهریه به زن داده نمی شود را بیان کردیم. اگر هیچ یک از شرایط فوق برای شما صادق نیست، روش دیگری برای طلاق زن بدون مهریه وجود دارد که در ادامه به تفصیل توضیح خواهیم داد.

شایان ذکر است در زمان طلاق باید در مورد مهریه تصمیم بگیرید و حتی اگر یکی از راه های طلاق زن بدون مهریه را در پیش گرفته اید باید در زمان جدایی به طور کامل مشخص شود.

این موضوع در ماده 29 قانون حمایت از خانواده به شرح زیر آمده است:

دادگاه به نظر خود با توجه به مفاد قرارداد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه و جهیزیه و نفقه زوجه و اولاد و اولاد و نیز حقوق مربوط به ایام را تعیین کرد. نکاح طرفین طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی و نحوه حضانت و نگهداری فرزندان. تصمیم مناسب در مورد نحوه پرداخت هزینه های نگهداری و نگهداری گرفته می شود.

جهیزیه در صورت امکان
مهریه در زمان مطالبه و در زمان مطالبه به دو صورت تعیین می شود. اما در مورد مهریه این بستگی به زمانی دارد که مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد.

یعنی اگر مهریه از نوع موجود باشد زن هر وقت بخواهد نمی تواند مهریه را دریافت کند و تا زمانی که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد وصول او به تعویق می افتد. در این صورت اگر مرد در زمان جدایی از زن توانایی مالی نداشته باشد، می تواند زن را بدون مهریه طلاق دهد.

گفتنی است در این یکی از راه های طلاق زن بدون مهریه، عدم وصول مهریه دائمی نبوده و حق مهریه از زن سلب نمی شود، بلکه فقط زمان پرداخت آن به موکول می شود. زمان توانایی مالی مرد طلاق با حق طلاق
اما راه دیگری برای طلاق وجود دارد که در آن مرد می تواند زن را در صیغه طلاق یا به واسطه حق طلاق محضری وکیل کند. اعطای حق طلاق کاملاً به اراده مرد بستگی دارد و شرایط مندرج در آن نیز توسط مرد تعیین می شود. در واقع از آنجایی که مرد است که حق طلاق یا وکالت می دهد، شرایط نیز توسط او تعیین می شود. یکی از راه های طلاق زن بدون مهریه این است که در وکالتنامه و حق طلاق شرط کنید که به او اعطا کنید که طبق این وکالت زمانی می توانید حکم طلاق را دریافت کنید که مهریه خود را پرداخت کرده اید. یعنی این شرط مشخص شده است:

بر اساس این وکالت، زن در طلاق وکیل است مشروط بر اینکه مهریه خود را بدهد. در این صورت اگر با توسل به وکالت نامه مذکور طلاق حاصل شود، زوجه نمی تواند مهریه را مطالبه کند.