مراحل طلاق با توافق زن و شوهر


مراحل طلاق با توافق زن و شوهر

ابتدا یکی از طرفین تقاضای طلاق را در دادگاه صالح تقدیم می کند. دادگاه خانواده برای رسیدگی به این درخواست تشکیل می شود. برای طرح این درخواست، دادگاه محل سکونت صلاحیت دارد. در این دادگاه قاضی از طرفین می خواهد که دلایل طلاق خود را بیان کنند و در نتیجه این پرسش و پاسخ متوجه می شود که طلاق توافقی است یا خیر. گاهی مستقیماً از طرفین می پرسد که آیا طلاق توافقی است؟ در هر صورت پس از تشکیل این دادگاه، قاضی حکم به مراجعه به مشاوره و داوری می دهد.

منظور از توافق در طلاق توافقی چیست؟

یعنی هر دو طرف به طلاق رضایت می دهند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست طلاق چیست؟

دادگاه خانواده صلاحیت دارد.

منظور از داوری چیست؟

افراد مورد اعتماد و بستگان طرفین بین طرفین طلاق صلح و سازش می کنند.

چقدر طول می کشد تا حکم طلاق توافقی دریافت شود؟

از یک هفته تا بیست روز متغیر است.

مشاوره توسط مشاور خانواده معتمد دادگاه انجام می شود. داوری یعنی میانجیگری افراد مورد اعتماد و بستگان طرفین. در داوری بستگان طرفین طلاق سعی در ایجاد صلح و سازش دارند. در نهایت قاضی گزارش داوری و مشاوره عدم سازش را بررسی می کند و در صورت تایید نسبت به صدور حکم طلاق متقابل بین زن و شوهر اقدام می کند.

البته قبل از صدور این حکم، قاضی مواردی از قبیل مهریه، اجرت عرفی ایام عقد و حضانت فرزندان را تعیین و تعیین تکلیف می کند که چون از قبل بین طرفین طلاق توافق شده است، این مرحله نیز به سرعت عبور می کند.

تبصره: در صورتی که یکی از طرفین در دادگاه اظهار کند که با حضانت طفل یا مهریه سازگاری ندارد، در این صورت قاضی می تواند حکم به غیر توافقی بودن طلاق بدهد و در نتیجه صدور طلاق خواهد بود. طول بکشد زیرا معمولاً قاضی و دادگاه خانواده تا حد امکان برای صدور حکم طلاق مقاومت نشان می دهند.

لازم به ذکر است که اگر بر اساس توافق شما مبنی بر اعطای مهریه باشد، باید این موضوع را به صورت رسمی ثبت کنید. در غیر این صورت زن پس از طلاق می تواند برای مهریه خود اقدام کند.

در هر صورت پس از صدور حکم طلاق متقابل، طرفین برای ثبت رسمی طلاق خود به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه می کنند.

مشاوره طلاق توافقی

قبل از درخواست طلاق، بهتر است برای طلاق توافقی با زن و شوهر مشورت شود. زیرا قبل از هر حضور در دادگاه بهتر است اطلاعاتی کسب کنید تا بدون مشکل درخواست شما برطرف شود. در مشاوره طلاق توافقی با تمام جوانب شرایط خود آشنا می شوید و بهتر می توانید بر اساس آن توافق کنید و طلاق بگیرید.

مدت زمان طلاق متقابل معمولاً از 12 روز تا 20 روز متغیر است. اما وکیل طلاق توافقی شما می تواند این مدت را حتی به یک تا دو هفته کاهش دهد. ممکن است در روند طلاق توافقی بین طرفین تنش ایجاد شود که امری طبیعی است. در این موارد وکیل شما از بروز مسائل جدی و مشکل ساز جلوگیری می کند