نکاتی راجب حضانت


خروج کودکان تحت حضانت ممنوع است

در مورد فرزندان تحت حضانت خوب است بدانید که در واقع ممنوع الخروج هستند یا به عبارتی پدر نمی تواند بدون اجازه مادر فرزند عادی را از کشور خارج کند مگر اینکه بتواند. رضایت او را بگیرید یا دادگاه به هر نحوی مصلحت فرزند را در خروج از کشور در نظر بگیرد که در این صورت قطعاً پدر حمایت کافی برای بازگشت فرزند انجام خواهد داد.

مسئولیت نگهداری از فرزندان پس از فوت پدر چیست؟
یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در حضانت فرزند، حضانت آنها پس از فوت پدر است و باورهای غلط و غلط قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد که گاه از فیلم ها و سریال هایی سرچشمه می گیرد که متاسفانه این موضوع را نادرست بیان می کردند. شاید خیلی ها فکر می کنند که بعد از فوت پدر، وظیفه یا حق حضانت و نفقه فرزندان با پدربزرگ پدری است، زیرا آنها قیم اجباری فرزند هستند!

اما خوب است بدانید که این باور کاملاً اشتباه است و پس از فوت پدر، وظیفه و حق مادر است که از فرزندان مراقبت کند، مگر اینکه دادگاه حضانت فرزندان توسط مادر را بر عهده بگیرد. به نفع فرزندان به هر دلیلی است و حضانت آنها را به شخص یا اشخاصی واگذار می کند. دیگری، از جمله جد پدری.

آیا امکان تغییر توافقات زن و شوهر در موضوع حضانت فرزندان وجود دارد؟
آره. همانطور که گفته شد حضانت فرزندان علاوه بر حکم دادگاه با توافقات زوج و زوجه تعیین می شود. حال ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که اگر زن و شوهری در مورد حضانت فرزند مشترک خود به توافق برسند و سپس هر کدام به این توافق اعتراضی داشته باشند یا بخواهند توافقنامه خود را تغییر دهند، آیا این امکان برای او وجود دارد؟ یا نه بله بد نیست بدانید با توجه به حکم دادگاه احتمال تغییر توافقات بین والدین وجود دارد و جای نگرانی نیست.
نفقه یا مخارج فرزندان تحت حضانت با چه کسانی است؟
بسیاری از سؤالات یا سردرگمی هایی که معمولاً در مورد موضوع حضانت فرزندان وجود دارد، بحث نفقه یا مخارج آنها است. خوب است بدانید چه حضانت فرزند با پدر باشد و چه حضانت با مادر، پرداخت نفقه بر عهده پدر یا تامین هزینه های مشابه برای فرزندان شماست.

آیا امکان امتناع از حضانت وجود دارد؟
متاسفانه در بسیاری از دعاوی خانوادگی شاهد این هستیم که پدر یا مادر به هر دلیلی قصد ندارند حضانت فرزندان خود را بر عهده بگیرند. والدین تمام تلاش خود را در مراجع قضایی انجام می دهند تا بتوانند خودشان حضانت فرزندان خود را بر عهده بگیرند اما متاسفانه اغلب مشاهده می شود که بسیاری از پدران و مادران به هر دلیلی تمایلی به نگهداری از فرزندان خود ندارند.

حال ممکن است در این زمینه این سوال پیش بیاید که آیا می توان حضانت فرزندان را رد کرد؟ یعنی اگر بر اساس حکم دادگاه حضانت فرزند با پدر یا مادر مشخص شود آیا می توانند اظهار کنند که نمی خواهند حضانت فرزند خود را بر عهده بگیرند؟ خیر بد نیست بدانید که حضانت فرزندان هم حق و هم تکلیف برای پدر و مادر است و آنها نمی توانند در واقعیت حضانت فرزند خود را بر عهده نگیرند مگر اینکه دادگاه به مصلحت قانونی طفل توجه نکند و حضانت را به او محول کند. شخص دیگری

آیا امکان واگذاری حضانت فرزندان وجود دارد؟
خوب است بدانید اگر مادر به هر دلیلی بخواهد حضانت فرزند خود را به پدر بسپارد در صورت رضایت پدر این امکان وجود دارد و در غیر این صورت همانطور که گفته شد مادر باید حضانت فرزند خود را بر عهده بگیرد زیرا طبق نظر پدر طبق قانون ما، حضانت فرزند حق و وظیفه قانونی والدین است و آنها نمی توانند از این وظیفه خودداری کنند.

مسئولیت نگهداری از فرزندان پس از ازدواج مجدد مادر چیست؟
همانطور که گفته شد حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر است و همچنین پس از رسیدن فرزندان به بلوغ اسلامی می توانند خودشان تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند؟ خوب است بدانید در صورت ازدواج مجدد مادر در این مدت، حضانت فرزند از او سلب شده و این حضانت به پدر واگذار می شود. بدیهی است اگر دادگاه به هر دلیلی ادامه زندگی با ما را به نفع فرزند بداند، این حق را از او سلب نخواهد کرد.
مجازات ممانعت از ملاقات طفل یا تحویل ندادن طفل به دیگری
بد نیست بدانید که اگر یکی از والدین مانع ملاقات فرزند خود توسط دیگری شود، قانونگذار برای او مجازاتی در نظر گرفته است که ممانعت از ملاقات فرزند موجب جریمه نقدی و عدم تحویل فرزند دیگر خواهد شد. نیز منجر به دستگیری شود. خواهد بود. بهترین وکیل حضانت کودک کسی است که شما را همراهی کند.

مجازات عدم اجرای حکم دادگاه
شایان ذکر است
در صورتی که زن یا شوهر از اجرای حکم خودداری کنند، مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده همان است که طفل را به دیگری تحویل ندهند، قرار بازداشت تا زمان اجرای حکم. اما با استفاده از بهترین وکیل حضانت کودک می توان تغییراتی ایجاد کرد.