هزینه وکیل طلاق


هزینه وکیل طلاق یک طرفه

وکلای زیادی در کشور وجود دارند که حتی برای ساده ترین پرونده های حقوقی مبالغ هنگفتی را دریافت می کنند. این امر باعث شده تا مردم از وکیل گرفتن خودداری کنند و مشکلات خود را به تنهایی حل کنند که در نهایت باعث شکست آنها می شود. زوجین پس از طلاق نیز دچار مشکل مالی می شوند و علاوه بر مخارج خود باید برای طلاق هزینه کنند اعم از هزینه های حقوقی، هزینه های مربوط به حقوق طرف مقابل و... بنابراین هزینه وکیل نیز می باشد. یک نگرانی برای آنها

ماده 1130 مکمل ماده 1119 قانون مدنی است که به شرح زیر نوشته شده است:


اگر مدت عقد موجب عسر و حرج زوجه باشد، می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. اگر موارد فوقعسر و حرج در دادگاه ثابت می شود، دادگاه می تواند زوج را به طلاق اجباری کند و در صورت عدم امکان اجبار با اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.


تبصره (1397/4/29) - عسر و حرج موضوع این مقاله به وجود آمدن حالتی است که ادامه زندگی را برای زوجه مشکل و تحمل آن را مشکل می‌کند و موارد زیر در صورت تأیید دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود:


ترک زندگی خانوادگی توسط همسر برای حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه.

اعتیاد همسر به یکی از انواع مواد مخدر یا اعتیاد وی به مشروبات الکلی که باعث اختلال در زندگی خانوادگی شده و امتناع یا عدم امکان اجبار وی به ترک

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که برحسب حال زوجه قابل تحمل نباشد.

همسر مبتلا به بیماری روانی صعب العلاج یا ساری یا هر بیماری صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

علاوه بر موارد فوق، هر مورد دیگری که موجب عسر و حرج زن باشد با استناد به آن قابل طلاق است. اما در این موارد هزینه طلاق یک طرفه باید توسط وکیل پرداخت شود. در این موارد وکیل با اسناد معتبر و محکمه پسند از موکل خود دفاع می کند. بدیهی است کارشناس حقوقی اظهارات خود را بیان می کند و دادگاه را در صدور حکم طلاق بهتر قانع می کند.


اگر صیغه طلاق از طریق طلاق غیر توافقی صادر شود، مهریه باقی می ماند و مرد باید تمام حقوق خود را بپردازد. در مواقعی که مرد از پرداخت مهریه امتناع می کند، می توانید با پرداخت حق الزحمه وکیل طلاق یک طرفه یا وکیل مهریه حق را بگیرید.


یکی از موارد دیگری که زن می تواند طلاق دهد در ماده 1129 آمده است:


«در صورت امتناع زوج از دادن نفقه و عدم اجرای حکم و الزام او به پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم زوج او را مجبور به طلاق کند، همین‌طور است. اگر شوهر نتواند نفقه بدهد».


نفقه یکی از حقوق زن است که در هر صورت باید پرداخت شود. عواقب کیفری عدم پرداخت نفقه به زندان و عواقب قانونی آن طلاق است. در وهله اول دادگاه مرد را به پرداخت نفقه محکوم می کند و در صورت ادامه امتناع مرد از پرداخت آن، زن می تواند خود را طلاق دهد. در چنین شرایطی با پرداخت حق الزحمه وکیل طلاق یک طرفه می توانید خیلی سریعتر و راحتتر به نتیجه دلخواه برسید. همچنین قابل ذکر است که طلاق مانعی برای دریافت نفقه نیست و زن می تواند پس از طلاق تقاضای نفقه کند. میزان نفقه را دادگاه با توجه به شرایط زن تعیین می کند و مرد به پرداخت آن محکوم می شود. همچنین اگر بعد از طلاق، زن از مرد حامله شود، مرد باید تا زمان لقاح نفقه زن را بپردازد.