چگونه یکباره مهریه را دریافت کنیم؟چگونه یکباره مهریه را دریافت کنیم؟
مهریه یکی از مهمترین حقوق زن است که با عقد ازدواج حاصل می شود. این حق به دو صورت تعیین می شود. وقتی مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد می تواند مهریه را دریافت کند. اما در صورت مطالبه که از انواع مهریه رایج است، در زمان مطالبه مهریه، شوهر باید آن را بپردازد. پس در پاسخ به این سوال که چگونه می توان مهریه را یکجا دریافت کرد، باید گفت که مهریه باید یکجا پرداخت شود، زیرا این حق زن که با انعقاد عقد به طور کامل در اختیار زن است. قرارداد ازدواج مهریه باید یکجا پرداخت شود مگر اینکه توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه وجود نداشته باشد.

در واقع زوجین می توانند ادعا کنند که پرداخت یکجا مهریه برایشان مشکل است که در این صورت دادگاه رای به تقسیم مهریه صادر می کند. برای تقسیم مهریه، مرد باید حکمی تحت عنوان حکم «اعسار» دریافت کند. برای حکم طلاق زوجین باید ثابت کنند که نمی توانند تمام مهریه را یکجا پرداخت کنند. دادگاه پس از وصول حکم طلاق، مهریه را بر اساس شرایط مرد و زن تقسیم می کند. در صورتی که هر یک از طرفین از نحوه پرداخت اقساط ناراضی باشند می توانند به آن اعتراض کنند.

توقیف اموال برای دریافت مهریه
ممکن است مرد بتواند مهریه را به صورت یکجا بپردازد اما از این کار امتناع می کند و مدعی عدم تمکن مالی است. در این صورت زوجه می تواند فهرستی از اموال مرد را ثبت و دستور توقیف بگیرد. بر اساس این حکم تمام اموال مرد مصادره می شود مگر مستثنیات دین. مقصود از مستثنیات دین، اموالی است که اگر مصادره شود، مرد در زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شود. پس از توقیف اموال مرد، زن باید به سرعت از طریق دادگاه مهریه را دریافت کند، در غیر این صورت مرد می تواند حکم توقیف مال را لغو کند. پس از توقیف مال، در صورت استنکاف مرد از دادن مجدد مهریه زن، دادگاه مال را از طریق مزایده می فروشد و مهریه زن را می پردازد.

تبصره: زن برای دریافت حکم توقیف باید حمایت مناسبی از دادگاه انجام دهد. مبلغ مقرر برای این مورد 3/5 کل سکه های ادعایی می باشد.