ویکتور شاپ | VICTORESHOP

VICTORESHOP | ویکتور شاپ
VICTORESHOP | ویکتور شاپ


کانال تلگرام ویکتور شاپ |𝖵𝖨︎𝖢𝖳︎𝖮︎𝖱︎𝖤︎ 𝖲︎𝖧𝖠︎𝖯︎

🆔 @𝖵𝖨︎𝖢𝖳︎𝖮︎𝖱︎𝖤︎ 𝖲︎𝖧𝖠︎𝖯︎

✅واسطه های چنل:

@VICTORESHOP_ADMIN

@VICTORESHOP_ADMIN1

@VICTORESHOP_ADMIN2

@VICTORESHOP_ADMIN3

🔺ادمین معاملات خارج از کانال 👇

@VICTORESHOP.VIP
🛡️ لیدر فروشگاه

@VICTORESHOP_ADMIN

✨ ادمین (یوسی ، جم ، سی پی) 👇

🆔 @VICTORESHOP_ADMIN2


پاسخگویی . . . 🌹

⏰️ ازساعت کاری (10 صبح الی 12 شب)⚡️👨‍💻


اعتماد شما اعتبار ماست🤝✅