حس افسردگی

من با این حسم قراره چیکار کنم؟ منظورم افسردگیه کاملا متوجهش هستم ولی وقتی شدت میگیره نمیتونم جلوش وایسم نمیتونم که خیلی کار سختیه برام دارم میجنگم ولی خسته ام خیلی خسته ام انرژیی برام نمونده از یه طرف هم کارای دانشگاه از یه طرف خانواده اصلا وقت برا خود ادم نمیمونه کاش میتونستم برم ولی کجا؟ نه من نمیخوام برم ولی کاش کاش اینطوری نبود هیچی کاش این حسو نداشتم و میتونستم راحت زندگی کنم.