انواع دعاوی و امور قانونی:


امور قانونی و دعاوی شهروندان می تواند به یکی از دو صورت حقوقی و یا کیفری باشد.

امور یا دعاوی حقوقی، مربوط به امور و روابط شخصی افراد با یکدیگر در زمینه مسائل حقوقی است مانند معاملات، امور خانواده، قراردادها و .. در دعوای حقوقی در صورت بروز مشکل و نیاز به مراجعه به محاکم، ماهیت، شکل و محل طرح دعوی متفاوت از دعوای کیفری است. در دعاوی حقوقی عمدتا بحث ضرر و زیان خواهان و احقاق حق او و مباحث مالی مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری علاوه بر ورود ضرر مالی، بحث جرم و جنایت نیز از سوی شاکی مطرح است که حساسیت بیشتری دارد.

با توجه به اینکه امور قانونی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند و هرکدام از این موارد شامل موضوعات مختلفی می باشد به همین خاطر با تخصصی شدن امور حقوقی و کیفری نیاز به وکیل و مشاوره حقوقی برای افرادی که با مسائل قانونی مواجه می شوند بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.

گروه وکلای حامیان عدالت